73 views 45 sec

0

Komentarzy

Spotkanie Ossolińskie z ks. prof. Franciszkiem Longchamps de Bérier

- Sierpień 3, 2020

W ramach 94. Spotkania Ossolińskiego we Lwowie, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier,
kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpił z wykładem “Tradycje łacińskiej Europy i prawo rzymskie”.
W sali dawnego Ossolineum zgromadziło się liczne grono profesorów i intelektualistów, dyrektorów placówek kulturalnych,
przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz reprezentantów miejscowych towarzystw polskich.

redaktorzy wydania – Eugeniusz Sało, Wojciech Jankowski
zdjęcia – Andrzej Borysewicz
montaż – Karina Wysoczańska

Źródło: Kurier Galicyjski TV
www.kuriergalicyjski.com/

Zostaw komentarz