82 views 2 sec

0

Komentarzy

Spotkanie z historykiem Łukaszem Wolakiem

- Grudzień 14, 2016

Spotkanie z historykiem Łukaszem Wolakiem
„ Jesienne spotkania z historią” – Dipisi

W siedzibie WPHI w Kolonii odbyło się kolejne spotkania z cyklu „Jesienne spotkanie z historią”.
Powyższy projekt realizowany jest we współpracy ze Związkiem Polaków w Niemczech. Tematem piątkowego spotkania były dzieje Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech. ZPU stanowi jedną z najważniejszych organizacji polonijnych w RFN po II wojnie światowej. W historię istniejącej do 1993 r. organizacji, w bardzo ciekawy sposób wprowadził historyk dr Łukasz Wolak, autor książki, poświęconej temu zagadnieniu. Po spotkaniu odbyła się dyskusja, skoncentrowana wokół wątku inwigilacji ZPU przez służby komunistyczne (polskie, NRD, ZSRR) oraz służby zachodnie (USA, WB, RFN i inne).

Zostaw komentarz