98 views 3 min

0

Komentarzy

Stabilna kondycja mikrofirm w czasach niepewności. Dane GUS

- Kwiecień 3, 2023

Według danych GUS, od 2013 r. rośnie liczba mikrofirm i wciąż oscyluje wokół 97 proc. ogółu firm niefinansowych w Polsce. W 2016 r. liczba mikrofirm przekroczyła 2 mln. Z danych za 2021 r. wynika, że wśród 2,355 mln wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, ponad 2,288 mln stanowią mikrofirmy.

Nastroje gospodarcze mikroprzedsiębiorców już jedenasty miesiąc z rzędu są pesymistyczne. Na negatywne nastroje mikrofirm wpływa przede wszystkim spadek wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień. Aż 46 proc. mikroprzedsiębiorców skarży się na spadek sprzedaży m/m, a tylko 15 proc. mikrofirm zadeklarowało wzrost.

Spadek sprzedaży

Na spadek wartości sprzedaży wskazuje 61 proc. mikrofirm produkcyjnych oraz 54 proc. mikrofirm TSL. Duży odsetek wskazań na spadek wartości sprzedaży w usługach (38 proc.) i handlu (39 proc.) jest efektem obniżania się realnych dochodów ludności. Z kolei spadek liczby nowych zamówień zgłasza ponad 50 proc. mikrofirm produkcyjnych i 43 proc. TSL. Jednocześnie 18 proc. mikrofirm produkcyjnych odnotowało wzrost liczby nowych zamówień.

Mimo niekorzystnego kształtowania się wartości sprzedaży i nowych zamówień, aż 81 proc. mikrofirm deklaruje, że nie planuje zmian w zatrudnieniu w najbliższych trzech miesiącach, a tylko 13 proc. dopuszcza zwolnienia pracowników. Ponadto, aż 84 proc. mikrofirm utrzyma dotychczasowy poziom wynagrodzeń, a 13 proc. przewiduje podwyżkę.

Dobra płynność finansowa

Z danych PIE wynika, że płynność finansowa większości mikrofirm jest niezła. Blisko połowa mikrofirm (47 proc.) deklaruje, że ma środki finansowe wystarczające na funkcjonowanie przez ponad trzy miesiące, a 33 proc. na 2-3 miesiące. Najlepszą sytuację deklarują mikrofirmy TSL, w których 53 proc. wskazuje, że ma środki na dłużej niż trzy miesiące. Podobnie podają mikrofirmy usługowe. Słabiej wypadają mikrofirmy handlowe i budowlane.

Mimo relatywnie dobrej sytuacji finansowej, aż 69 proc. mikrofirm nie poniosło wydatków na inwestycje, przy czym 47 proc. uznało, że nie miało takiej potrzeby. Najwięcej mikrofirm, które nie inwestowały było wśród firm handlowych i usługowych (po 72 proc.).

Niestabilność sytuacji gospodarczej utrudnia mikrofirmom zarówno bieżące funkcjonowanie, jak i planowanie przyszłości. Niepewność jest wciąż największą barierą przedsiębiorczości (tak uważa 74 proc. mikroprzedsiębiorców). Do tego dochodzą wysokie ceny energii i rosnące koszty pracownicze. Trudno się dziwić, że relatywnie dobra sytuacja finansowa mikrofirm nie przekłada się na optymistyczne postawy mikroprzedsiębiorców.

 

 

PolskieRadio24.pl/ IAR/ PIE

 

Zostaw komentarz