82 views 6 min

0

Komentarzy

Sytuacja na rynku pracy. Mniej ofert dla zawodów ścisłych, więcej dla pracowników fizycznych

- Grudzień 19, 2022

Listopad to pierwszy miesiąc, w którym liczba ogłoszeń o pracy znalazła się na poziomie niższym niż przed rokiem – wynika z Barometru Ofert Pracy. Ubyło wakatów dla przedstawicieli m.in. zawodów ścisłych i usług; a dla pracowników fizycznych ofert było więcej niż przed rokiem.

Przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w listopadzie “ostro zanurkował”.

“Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach o charakterze sezonowym, w październiku pozostała na poziomie sprzed miesiąca równym 5,2 proc.” – wskazano w środowej informacji.

Spadki miały charakter powszechny

 Analitycy zwrócili uwagę, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku liczba ogłoszeń o pracy osiągnęła historyczne maksimum.

“Na szczycie nie udało się jednak zatrzymać na dłużej. Nie było istotnych przesłanek do utrwalenia tych wzrostów, gdyż były one efektem odłożonego popytu oraz miękkiej polityki stymulacyjnej rządu” – wskazano.

Po gwałtownych wzrostach nastąpiły ostre spadki, rozpoczęte w połowie drugiego kwartału – początkowo nie odbiły się echem w gospodarce, bo była ona nadal rozpędzona, a spadki – przewidywane. Choć nowych ofert pracy z miesiąca na miesiąc ubywało, to nadal było ich więcej niż w analogicznych okresach ubiegłego roku.

“Listopad to pierwszy miesiąc, w którym liczba obserwowanych w internecie ogłoszeń o pracy znalazła się na poziomie niższym niż przed rokiem. Co więcej, w porównaniu do szczytowej wartości z maja br. wskaźnik stracił już jedną piątą swojej wartości” – wskazano.

Dodano, że w samym listopadzie, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, liczba ofert zatrudnienia w porównaniu do miesiąca ubiegłego spadła we wszystkich województwach. Relatywnie największe spadki odnotowano w woj. łódzkim, wielkopolskim oraz pomorskim, a najmniejsze – w woj. opolskim, podkarpackim oraz śląskim.

“Choć spadki miały charakter powszechny, były stosunkowo mniejsze w woj. o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia, co jest związane z mniejszą elastycznością rynku pracy w tych regionach” – wyjaśniono.

Przebicie ubiegłorocznego pułapu

 “Z niewielkim wyprzedzeniem wakatów ubyło dla przedstawicieli zawodów ścisłych, następnie spadek nastąpił w ofertach pracy dla absolwentów nauk społecznych oraz usług” – podano.

Jedyną grupą, która nadal pozostaje powyżej wartości sprzed roku jest praca fizyczna, choć – według analityków – uwzględniając dotychczasowe tendencje w zakresie spowolnienia gospodarki, przebicie ubiegłorocznego pułapu jest kwestią kilku najbliższych miesięcy.

W zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych i prawnych pod naciskiem dekoniunktury w ubiegłym miesiącu dwie kolejne kategorie zawodów: administracja biurowa oraz marketing spadły poniżej wartości sprzed roku.

“Wyjątkowo negatywne tendencje występują w zawodach związanych z reklamą oraz obsługą klienta, w których spadki utrwaliły się w wyraźną tendencję” – wskazano.

Dodano, że przyspieszenie redukcji wakatów obserwowano dla zawodów z branży nieruchomości oraz związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Z kolei w zawodach ekonomicznych oraz prawnych liczba wakatów oscylowała na pograniczu wartości ubiegłorocznej. “Relatywnie dużo ogłoszeń o pracy nadal przybywa dla przedstawicieli branży bankowej oraz call center” – zauważono.

Najgorsza sytuacja w branży turystycznej

 W grupie ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych we wszystkich z wyjątkiem jednej kategorii ofert wakatów jest mniej niż przed rokiem.

“Jedyną kategorią, w której ofert pracy nadal jest więcej niż przed rokiem była teleinformatyczna administracja” – zaznaczono.

Choć dla programistów liczba nowych ofert pracy od kilku miesięcy oscyluje na poziomie poniżej ubiegłorocznego pułapu, administracja systemami i sieciami informatycznymi nadal jest popularny wśród pracodawców.

Mniejsza niż przed rokiem liczba wakatów była też w zawodach usługowych.

“Najgorsza sytuacja panuje w branży turystycznej oraz logistycznej” – poinformowano.

Za główną przyczynę spadków w branży usługowej analitycy wskazali spadek popytu, spowodowany “typowym dla okresu dekoniunktury ograniczaniem wydatków przez gospodarstwa domowe na dobra i usługi luksusowe”.

 

PR24.pl, IAR, PAP

 

Zostaw komentarz