86 views 3 min

0

Komentarzy

Tarcza antykryzysowa 4.0. Sejm przyjął projekt ustawy

- Maj 24, 2020

Głównym założeniem kolejnej tarczy antykryzysowej jest minimalizowanie skutków epidemii koronawirusa dla polskiej gospodarki. Sejm przyjął projekt ustawy tzw. tarczy 4.0, która wprowadza m.in. nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, odpraw i zaległych urlopów.

 

Rząd wprowadza kolejne rozwiązania, które składają się na pakiet antykryzysowy tarczy 4.0. Projekt ustawy dotyczący obrony polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów. Nowością są wakacje kredytowe. Chodzi o możliwość zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy będą dotyczyć osób, które po 13 marca straciły pracę lub inne główne źródło dochodu.

Ustawa przewiduje też, że pracodawca będzie mógł wysłać zatrudnionych na zaległe urlopy. Ministerstwo Rozwoju stoi na stanowisku, że prawo do wysłania zatrudnionego na zaległy urlop „bez jego zgody” pozwoli na usprawnienie pracy niektórych firm w czasie wakacji, kiedy to najczęściej korzysta się z zaległych dni wolnych. Dzięki temu będzie można uniknąć „kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata” .

Na czas pandemii ograniczona zostanie wysokość odpraw. Przepisy zakładają ograniczenie odpraw i odszkodowań za rozwiązanie stosunku pracy, umowy agencyjnej, zlecenia czy innej umowy o świadczenie usług. Osobie, która straci pracę, miałaby przysługiwać maksymalna odprawa zostanie ograniczona do 10-krotności minimalnej pensji (26 tys. zł w 2020 roku).

Przedsiębiorca zyska możliwość uchylenia się od kar finansowych przewidzianych w umowach, jeśli zlecone zadania uniemożliwiła epidemia. Tarcza 4.0 daje możliwość ustanowienia porozumienia na linii pracodawca – organizacje związkowe. Mowa o kwestii zawieszenia części obowiązków dot. zakładowych funduszy socjalnych. Ma to dotyczyć tych przedsiębiorstw, które odnotowały „określony spadek obrotów gospodarczych” lub “istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń”.

Pracodawcy uzyskają prawo do niestosowania zasad układów zbiorowych pracy czy regulaminów wynagradzających pod warunkiem, że zakładają wyższą wysokość odpisu na zakładowe fundusze socjalne niż przewiduje to ustawa.

Pracodawcy, zleceniodawcy i zamawiający usługę zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danej umowy o pracę czy zlecenia.

 

Tarcza 4.0 dotyczy m.in.:

  • dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,
  • ułatwienia w realizacji zamówień publicznych,
  • pakietu osłonowego dla samorządów,
  • ochrony przed przejęciem spółek przez podmioty spoza UE/EOG,
  • ułatwienia dostępu do wakacji kredytowych,
  • dostosowania rynku pracy do wyzwań COVID-19 (praca zdalna, urlopy bez zgody pracowników, niższe odprawy).

 

źródło: pap/iat/polsatnews//www.prawo.pl/

 

Zostaw komentarz