54 views 5 min

0

Komentarzy

Tarcza turystyczna ruszy już jesienią: pomoc dla organizatorów wycieczek i turystów

- Wrzesień 13, 2020

Tarcza z pomocą dla branży turystycznej ma zacząć działać od jesieni – poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Ma zrekompensować firmom jak i turystom straty związane z odwołaniem wycieczek i wyjazdów z powodu obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa.

 

Mimo rządowej pomocy udzielonej na początku trwania pandemii firmy turystyczne nadal mają duże trudności. Aby ratować branżę rząd chce wprowadzić kolejne udogodnienia. Zgodnie z przepisami ustawy, która wróci do Sejmu celem rozpatrzenia senackich poprawek, powstanie m.in. specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne. Ustawa przewiduje też postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej.

Pożyczki dla organizatorów turystyki

 

Turystyczny Fundusz Pomocowy z kolei ma zapewnić pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych.

Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Wydłużenie terminu zwrotu pieniędzy za niezrealizowane wycieczki i wyjazdy

– W ten sposób zgromadzimy na nim środki na zwroty za wydarzenia turystyczne, które się nie odbędą. Mimo rządowej pomocy udzielonej na początku trwania pandemii firmy turystyczne nadal przechodzą duże trudności. Aby pomóc branży turystycznej rząd wprowadził wydłużenia terminu zwrotów do 180 dni za niezrealizowane wycieczki oraz zamiany wycieczki na voucher na inne wydarzenie turystyczne w późniejszym terminie – oświadczyła Emilewicz cytowana w komunikacie resortu.

 Zwrot środków za odwołaną wycieczkę

Aby organizator wycieczki otrzymał z funduszu pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę, musi:

 • przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej,
 • być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki,
 • złożyć  poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty,
 • dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy,
 • złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach,
 • dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych – imię, nazwisko, PESEL, NIP, data powiadomienia o odstąpieniu od umowy, wysokość kwoty zwrotu, numer rachunku bankowego podróżnego.

 

Postojowe dla firm oraz zawieszenie składek ZUS dla firm

Postojowe i zwolnienie z płacenia składek otrzymają przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności.

Dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek obejmie w większości przypadków tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75 proc.

Podróżny musi złożyć wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

 • Podróżny będzie musiał złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana.
 • Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, nazwę organizatora turystyki, z którym zawarto umowę, numer umowy, datę jej podpisania, datę powiadomienia o odstąpienia od umowy, datę rozpoczęcia imprezy turystycznej, nr rachunku bankowego, wysokość wpłaconych zaliczek.
 • W ciągu 7 dni od złożenia wniosku do funduszu organizator imprezy będzie musiał wpłacić 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.
 • Organizator turystyki będzie musiał opłacić także kwotę w wysokości 2,5% lub 4,1% (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) łącznej wartości wnioskowanych wypłat..
 • UFG będzie miało 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów.
 • Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 4 miesięcy.
 • W ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji UFG wypłaci zwrot pieniędzy dla podróżnych.
 • Rząd szacuje, że TFZ będzie dysponował 300 mln złotych.

 

 

 

Źródło: iar/pap/ Minister Rozwoju

Foto: www.gov.pl

AS

 

Zostaw komentarz