65 views 59 sec

0

Komentarzy

To będzie rewolucja. Ministerstwo Finansów podzieli VAT

- Czerwiec 28, 2017

To będzie rewolucja. Ministerstwo Finansów podzieli VAT
Wypowiedź: Bogdan Zatorski, Ekspert biznesowy Sage w Polsce.
To będzie rewolucja. Ministerstwo Finansów podzieli VAT
Wypowiedź: Bogdan Zatorski, ekspert biznesowy Sage w Polsce.
Minister Rozwoju i Finansów szykuje rewolucje w płatności VAT. Ma zamiar wprowadzić do polskiego porządku prawnego split payment, czyli podzieloną płatność. Projekt nowych przepisów zakłada, że płatność nabywcy za kupiony towar lub usługę, która odpowiada wartości sprzedaży netto z faktury, będzie płacona na standardowy rachunek bankowy dostawcy. Pozostała kwota zobowiązania odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, przekazywana będzie na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

Zostaw komentarz