56 views 3 min

0

Komentarzy

Uprawnienia do gwarantowanych cen energii. 30 listopada koniec składania oświadczeń

- Listopad 19, 2022

30 listopada mija termin złożenia oświadczenia uprawniającego do korzystania w 2023 r. z energii elektrycznej po cenie 785 zł za MWh. Dotyczy to samorządów, mniejszych firm, podmiotów użyteczności publicznej.

“Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł za MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej” – przypomniało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wsparcie odbiorców w 2023 r.

Możliwość zastosowania ceny gwarantowanej maksymalnej ceny 785 zł za MWh wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Ta sama ustawa określa również na 693 zł za MWh maksymalną cenę energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów, wprowadzonych inną ustawą. Limity te w 2023 r. wynoszą 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw, w których jest osoba niepełnosprawna oraz 3 MWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny, oraz dla rolników.

Jak przypomniał resort, gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł za MWh ponad limit 2 MWh, nie muszą składać żadnego oświadczenia. Stosownego rozliczenia odbiorcy dokona samodzielnie sprzedawca energii elektrycznej.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia – do 30 czerwca 2023 r.

Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy znajdą u swoich sprzedawców energii.

Dodatek na zakup opału

30 listopada mija też termin składania przez odbiorców wrażliwych wniosków o dodatki na zakup opału. Wniosek dotyczy takich podmiotów jak szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznych, placówki kulturalne, placówki opiekuńczych itp.

Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym:
• węgla,
• brykietu,
• pelletu węglowego,
• pelletu drzewnego,
• drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy,
• gazu skroplonego LNG,
• oleju opałowego.

PR24.pl, IAR, PAP

Zostaw komentarz