15 views 4 sec

0

Komentarzy

Ważny głos Polaków

- Lipiec 6, 2024

Zaczynamy do niezwykłej historii Raimunda Karwowskiego, potomka polskich emigrantów w Brazylii, który kultywuje tradycje przodków, mimo że urodził się już na nowym kontynencie.

W swoim domu pod Kurytybą. otoczony polskimi pamiątkami, opowiada nam o swojej rodzinie, która przybyła do Brazylii tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej i dążyła do zachowania polskiej tożsamości. Raimundo Karowski był też członkiem komisji wyborczej podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego. Udowodnił, że mimo odległości od ojczyzny, głos Polaków wciąż ma znaczenie.

Zrodlo: TVP Polonia Ola Polonia
#RaimundoKarwowski #PolscyEmigranci #Brazylia #PolskieTradycje #PolskaTożsamość #Kurtyba #PolskiePamiątki #DrugaWojnaŚwiatowa #PolskaHistoria #ParlamentEuropejski #PolacyZaGranica #ZachowanieTożsamości #PolskaSpołeczność #PolskiGłos #RodzinneDziedzictwo #PolskieKorzenie #Emigracja #PolskaKultura #PolskaDiaspora #KomisjaWyborcza
Zostaw komentarz