74 views 49 sec

0

Komentarzy

We Lwowie uczczono pamięć Ryszarda Siwca

- Wrzesień 21, 2020

W 52. rocznicę śmierci Ryszarda Siwca Konsulat Generalny RP we Lwowie we współpracy z Konsulatem
Generalnym Republiki Czeskiej odsłonił tablicę pamiątkową przy ulicy Lewickiego 45. W tej kamienicy przed wojną
mieszkał Ryszard Siwiec.

Łącznie spędził on we Lwowie 16 lat przed przeprowadzką do Przemyśla w 1936 roku.
Na znak protestu przeciw agresji militarnej na Czechosłowację w 1968 roku Siwiec 8 września podpalił się w czasie
dożynek na Stadionie XX-lecia w Warszawie. Trzy dni potem zmarł.

redaktorzy wydania – Krzysztof Szymański Wojciech Jankowski
zdjęcia i montaż – Andrzej Borysewicz

Kurier Galicyjski TV
www.kuriergalicyjski.com

Zostaw komentarz