99 views 3 min

0

Komentarzy

Więcej języka polskiego i budowanie trwałych relacji

- Listopad 23, 2016

Więcej języka polskiego i budowanie trwałych relacji – wnioski z Polsko-Niemieckiej Konferencji Partnerstw Samorządowych.

Wiele słów padło 16.XII w stolicy Niemiec. Zarówno ze strony gospodarzy, jak i zaproszonych do Berlina gości z Polski. Organizowana przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Radą Gmin i Regionów Europy- polsko-niemiecka konferencja partnerstw samorządowych miała na celu podsumować 25 lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie. 

Najważniejszym wnioskiem okazała się być deklaracja Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych Franka-Waltera Steinmeiera dotycząca zwiększenia oferty nauki języka polskiego w Niemczech. Szef MSZ podkreślał, że Polska jest dla Niemiec ważnym partnerem w związku z tym należy odwrócić dysproporcję i wprowadzić więcej języka polskiego do niemieckich szkół, w których występuje takie zapotrzebowanie. Deklaracja ta, miała być jednocześnie potwierdzeniem, że Polacy i Niemcy są dla siebie więcej niż tylko sąsiadami. Steinmeier nie odniósł się do kwestii przyznania Polakom ze strony niemieckiej statusu mniejszości narodowej.

Kwestia ta, była kluczową częścią wystąpienia sekretarza stanu ds. Polonii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, Jana Dziedziczaka, który w swoim przemówieniu odniósł się http://m.in. do historii obu narodów oraz nierównomiernego traktowania problemów mniejszości polskiej w Niemczech.

Kluczowym słowem konferencji okazało się być hasło: relacja. Padało ono bowiem praktycznie z ust każdego prelegenta. Obecny podczas spotkania w Berlinie Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie prof. Andrzej Przyłębski podkreślił, iż Niemcy to naturalny partner gospodarczy, handlowy, ale rownież kulturowy i komunalny. Po 25-latach relacje partnerskie pomiędzy Polską i Niemcami wciąż przybierają na znaczeniu. 

Podczas konferencji nie zabrakło odniesienia do współczesnych wyzwań dla Europy, a także poświęcono wiele uwagi kwestiom związanym z migracją i integracją. Partnerstwo powinno przekładać się przyjaźń, wielokrotnie podkreślali zaproszeni goście. Podczas spotkania w niemieckim MSZ obecni byli http://m.in. minister stanu Michael Roth, przewodniczący niemieckiej sekcji Rady Gmin i Regionów Europy Georg Huber, prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Skiba i inni.

Zostaw komentarz