89 views 3 min

0

Komentarzy

Wpływ sytuacji gospodarczej na polskie firmy. Dane GUS  

- Marzec 13, 2023

Spowolnienie gospodarcze utrudnia rozwój firmom, co widać w mniejszej liczbie założonych spółek – wskazał Jakub Rybacki z PIE, komentując piątkowe dane GUS. Zaznaczył, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw wciąż jest bezpieczna, o czym świadczy mała liczba zamkniętych firm.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, w lutym 2023 r. z rejestru REGON wyrejestrowano 18 tys. 204 firmy, tj. o 39,4 proc. mniej mdm. Zarazem w lutym zarejestrowano 30 tys. 258 firm, czyli o 14,7 proc. mniej mdm. Z kolei liczba firm z zawieszoną działalnością wzrosła o 1,1 proc. mdm, do 687 tys. 655.

Kto zakłada nowe firmy?

 Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że w lutym działalność rozpoczęło ponad 30 tys. nowych przedsiębiorstw – to podobna wielkość jak na początku 2022 r. Jak zauważył, zakładane są głównie jednoosobowe działalności gospodarcze – jest ich o 2,4 proc. więcej niż rok temu.

– Spowolnienie utrudnia rozwój większych przedsiębiorstw. Liczba utworzonych spółek jest o ponad 16 proc. mniejsza niż w 2022 r. – dodał. Ekspert wyjaśnił, że “głęboki spadek” po części związany jest z punktem odniesienia. – W ubiegłym roku więcej firm niż zazwyczaj zmieniło stan prawny swojej działalności po reformach podatkowych – przypomniał.

Bezpieczna sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw wciąż jest bezpieczna – “liczba zamkniętych firm jest mała”. Rybacki przyznał, że skala otwierania nowych działalności różni się istotnie między branżami. Najsilniejszy wzrost następuje w usługach – liczba pośredników finansowych oraz działalności rekreacyjnych rośnie w dwucyfrowym tempie. – Po słabym IV kwartale odbija kondycja budownictwa, chociaż wyniki są słabsze niż w 2022 r. – wskazał. Dodał, że problemy wciąż mają firmy energochłonne – w przemyśle obserwuje się stagnację, a w sektorze energetycznym spadek liczby nowych biznesów.

Z kolei liczba zamykanych firm pozostaje podobna jak w ubiegłych latach. W lutym działalność zakończyło 18,2 tys. podmiotów, czyli o prawie 3 proc. mniej niż w 2022 r. – stwierdził Rybacki. – Większa liczba zamykanych działalności widoczna jest jednak w przemyśle czy budownictwie – zauważył. W przypadku tych sektorów działalność kończy odpowiednio o 8 proc. i 9,6 proc. więcej przedsiębiorstw niż rok temu. – W kolejnych miesiącach kondycja tych branż prawdopodobnie dalej będzie słabsza na tle gospodarki – podsumował.

 

PAP/IAR/PR24/GUS

 

Zostaw komentarz