55 views 3 min

0

Komentarzy

Wybitny Polak we Francji 2022

- Listopad 7, 2022
Wybitny Polak we Francji 2022

W Ambasadzie RP w Paryżu odbyła się Gala wieńcząca 9. edycję konkursu zorganizowanego przez Komitet Organizacyjny Konkursu „Wybitny Polak” we Francji. Nagrodę Ambasadora RP za szczególny wkład w rozwój współpracy polsko-francuskiej otrzymał Michel Dorin, konsul honorowy RP w Rennes.
Laureatkami konkursu 9. Edycji konkursu Wybitny Polak we Francji zostały:

W kategorii osobowość: Dr Elżbieta Koślacz-Virol, doktor w dziedzinie historii teatru, aktorka i tłumaczka. Od 1966 roku mieszka w Paryżu. Na scenie gra w dwóch językach: polskim i francuskim. Opublikowała i przetłumaczyła wiele artykułów poświęconych Gabrieli Zapolskiej w pismach polskich i we francuskich wydawnictwach książkowych.

W kategorii nauka: Dr hab. Jolanta Światowska, pracująca od 2008 roku na stanowisku Directrice de recherche w Centre National de la Recherche Scientifique w Institut de Recherche de Chimie Paris w Wyższej Szkole Chemicznej. Od roku 2021 pełni również funkcję wicedyrektora szkoły doktorskiej Chemii Fizycznej i Chemii Analitycznej ED 388 Uniwersytetu PSL.

W kategorii kultura: Elisabeth Duda, wielokrotnie nagradzana polsko-francuska aktorka. Jest dziennikarką i felietonistką w kilku polskich programach telewizyjnych i radiowych, autorką trzech książek, tłumaczką sztuk teatralnych oraz laureatką Nagrody Senatu za Obecność Francuzów za Granicą.

W kategorii biznes: Anne Météyer-Pauter, właścicielka wielokrotnie nagradzanej winnicy Champagne Météyer. Odznaczona we Francji stopniem Kawalera Orderu Zasług Rolniczych. Laureatka tytułu „Wybitny Polak” nie tylko rozwija własną firmę, ale jest również doskonałym ambasadorem Regionu.

W kategorii Młody Polak: Marta Gardolińska, dyrygentka należąca do wąskiego grona najwybitniejszych osobowości świata muzyki klasycznej ostatnich lat. W 2021 roku mianowana na stanowisko dyrektora muzycznego Narodowej Opery Lotaryngii w Nancy. Jest jedną z trzech kobiet zajmujących to stanowisko w całej Francji.

Jury Konkursu przyznało również wyróżnienia w kategorii osobowość (Henryk Witkowski, Czesław Lebelt), w kategorii kultura (Christine Bernard), w kategorii Młody Polak (Felicja Lamprecht, Tomasz Drozdowicz), w kategorii nauka (dr Daniel Pietrasz, Jean-Luc Sochacki), a także Nagrody Specjalne (Édouard Papalski, Anna Woźniak i Daniel Tadeusz Curylo).

Nagrodę Ambasadora Pana Jana Emeryka Rościszewskiego otrzymał konsul honorowy RP w Rennes Michel Dorin, jeden z członków założycieli i były prezes Stowarzyszenia Bretania-Polonia, które koordynuje współpracę regionalną między Bretanią i Wielkopolską. Jako przewodniczący Maison d’Europe w Rennes jest wielkim promotorem europejskiej solidarności i spójności.

Konkurs „Wybitny Polak” to projekt Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, którego głównymi celami są wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które odniosły sukces w kraju i za granicą.
Źródło: msz.gov.pl

PepeTV Telewizja Polonijna Na Świecie

Zostaw komentarz