82 views 2 min

0

Komentarzy

Zadośćuczynienie dla Polaków zesłanych do ZSRR: do Sejmu trafił projekt ustawy

- Czerwiec 25, 2020

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym polskim obywatelom zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939-1956. Projekt mówi, że dotychczasowe rekompensaty udzielane przez Polskę z tytułu prześladowań doznanych ze strony okupantów nie objęły wszystkich polskich zesłańców.

Projekt dotyczy zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia ro Projekt dotyczy zniwelowania dotychczasowych nierówności i umożliwienia zaspokojenia roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR w latach 1939-1956, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia” – czytamy na stronie internetowej Sejmu.

Projekt ustawy jest odpowiedzią na postulaty środowiska Sybiraków, z których wielu znajduje się w trudnej sytuacji. Ustawa określa zasady przyznawania zadośćuczynienia, w tym krąg osób uprawnionych do jego otrzymania, wysokość i tryb przyznawania świadczenia.

Zgodnie z projektem będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. Za każdy pełny miesiąc okresu podlegania w latach 1939-1956 represjom ma przysługiwać 200 zł, jednak nie mniej niż 2 400 zł.

Zadośćuczynienie ma być przyznawane na wniosek, który osoba zainteresowana ma złożyć szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Będzie wypłacane ze środków budżetu państwa. Według szacunków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, takie świadczenie może uzyskać ok. 22 tys. osób.

 

Źródło: Sejm/iar/pap

Zostaw komentarz