130 views 48 sec

0

Komentarzy

„Zagrabione i odzyskane“ wywiad z prof. Wojciechem Kowalskim pełnomocnikiem MSZ ds. restytucji dóbr kultury

- Sierpień 23, 2016

Sprawa grabieży dóbr kultury i sztuki podczas II wojny światowej jest dzisiaj nadal aktualnym tematem. Dziedzictwo kulturowe Polski poniosło poważne straty. W następstwie działań wojennych wiele dóbr kultury zostało zniszczonych i zagrabionych. Podczas okupacji w Polsce zniszczono dobra kultury, a zagrabione skarby kultury i sztuki wywieziono do innych krajów.
Prezentowana publikacja „Zagrabione i odzyskane. Działania polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie zwrotu dóbr kultury zaginionych w okresie II wojny światowej, wydana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera zestawienie dotychczas odzyskanych dzieł sztuki i dóbr kultury. Książka powstała pod redakcją prof. Wojciecha Kowalskiego, dr Moniki Kuhnke i Justyny Wróbel.
Starania o odzyskanie zaginionych dzieł sztuki podjęto bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej i były jednym z istotnych zadań polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z uwagi na polityczne uwarunkowania nie było sukcesu w tej dziedzinie. Dopiero zmiany, jakie nastąpiły po 1989 umożliwiły ponowne podjęcie tych działań.
Odzyskane dzieła sztuki i dobra kultury to starodruki, przedmioty kultu religijnego, rzeźby, obrazy, przedmioty badań archeologicznych i wiele innych. Publikacja pokazuje też proces zwrotu i długotrwałe negocjacje z państwami, instytucjami i prywatnymi osobami, które weszły w posiadanie dóbr kultury.

Zostaw komentarz