97 views 23 sec

0

Komentarzy

Zaostrzenie kontroli warunków zatrudnienia w Niemczech

- Luty 25, 2019

Według obliczeń resortu finansów, w ciągu ostatnich dwóch lat rząd niemiecki odniósł stratę około 1,8 mld euro z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz oszustw dotyczących świadczeń socjalnych. W związku z tym, urzędnicy kontroli finansowej planują wzmożone kontrole warunków zatrudnienia. Wyjątkowej interwencji podlegać będą usługi świadczone w ramach nielegalnej pracy (praca „na czarno”), stawki poniżej płacy minimalnej, podejrzenia o wyzysk, pracę przymusową oraz handel żywym towarem. Monitorowane będą także warunki zakwaterowania zagranicznych pracowników. Celnicy podejmą analizę wystawianych rachunków oraz niejasnych struktur firm. Podejmowane będą interwencje w przypadku firm „wydmuszek”.

Dodatkowo, zwiększy się kontrola w kwestii pobierania zasiłku na dzieci (niem. Kindergeld). Cudzoziemcy z UE, którzy pobierają ten zasiłek, będą mieli obowiązek stawiania się na częstsze niż do tej pory kontrole dotyczące zatrudnienia. W przypadku wątpliwości, kasy chorych będą miały możliwość czasowego wstrzymania świadczeń.

Zostaw komentarz