34 views 4 min

0

Komentarzy

Zerowy VAT na żywność również w przyszłym roku?

- Listopad 14, 2022


Od 1 stycznia zostawimy zerowy VAT na żywność – zapowiedział wiceminister finansów Artur Soboń, odnosząc się do planowanych zmian w zakresie tarcz antyinflacyjnych. Dodał, że wkrótce zostanie zaproponowane rozwiązanie osłonowe dla odbiorców gazu.

Wiceminister finansów był pytany o wysokie koszty energetyczne w Polsce. – Stąd też kap cenowy na ceny energii, nie tylko dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw – tak, aby podobnie jak w przypadku covidu, kiedy gospodarka de facto stanęła, utrzymać płynność w przedsiębiorstwach i zatrudnienie – i to się udało. W 2021 roku gospodarka odbiła – stwierdził Artur Soboń.

– Tak tutaj zatrzymanie cen energii – za chwilę zaproponujemy również rozwiązanie w zakresie cen gazu – będzie powodowało, że małe i średnie przedsiębiorstwa przetrzymają ten trudny okres. Jak wyjdziemy z tego kryzysu, gospodarka wróci na tory rozwoju – wyraził nadzieję wiceminister finansów.

Spadek inflacji w 2023 roku

Odnosząc się do informacji, że szykowane w rządzie rozwiązania osłonowe dla odbiorców gazu mogą kosztować nawet 30 mld zł, powiedział, że “to oznacza większy deficyt, ale też konieczność tego, aby oglądać złotówkę z każdej strony”.

– Prowadzimy ostrożną politykę fiskalną i te instrumenty, które stosujemy są adekwatne do sytuacji – podkreślił.

– Jeśli sytuacja powoduje, że jedne zastępujemy drugimi, czyli np. te kapy cenowe energii czy gazu wprowadziliśmy do systemu, wycofujemy się z innych równie kosztownych rozwiązań, jak np. tak szeroki zakres tarcz antyinflacyjnych, czyli zwolnień z VAT-u i akcyzy na produkty i usługi, które oczywiście powodują presję inflacyjną. Coś za coś. W przypadku tarcz zostawimy od pierwszego stycznia zerowy VAT na żywność – poinformował wiceminister finansów.

Spadek inflacji w 2023 roku jest przewidywany przez niemal wszystkich, którzy prognozują wskaźniki makroekonomiczne. Szacuje się, że w 2-3 kwartale ta inflacja będzie już wyraźnie mniejsza – dodał wiceminister finansów.


Tarcza antyinflacyjna do końca roku

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem.

Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza Antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Źródło: PR24.pl, IAR, PAP,

Zostaw komentarz