Polskie rozmowy w Brazylii: 14. Lourival de Araujo Filho – Polskie wpływy w Kurytybie

- Luty 25, 2024
Polskie rozmowy w Brazylii: 14. Lourival de Araujo Filho – Polskie wpływy w Kurytybie

W tym odcinku “Polskie Rozmowy w Brazylii” porozmawiamy z Lourivalem de Araujo Filho o polskich wpływach w Kurytybie, stolicy stanu Parana, gdzie polska społeczność ma silną obecność. Zastanowimy się, jak polskie dziedzictwo kulturowe wpływa na życie miasta, od architektury po kulinaria, i jak jest pielęgnowane przez kolejne pokolenia. Lourival podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat ważnych miejsc związanych z polską kulturą w Kurytybie, takich jak #BosquedoPapa czy Dom Polski, i opowie, jak te miejsca przyczyniają się do zachowania polskiej tożsamości. Dowiemy się również, jakie inicjatywy i wydarzenia kulturalne pomagają promować polskie tradycje wśród mieszkańców Kurytyby i jak to wpływa na wzajemne postrzeganie i relacje między Polakami a Brazylijczykami.

 

Neste episódio de “Conversas Polonesas no Brasil”, conversaremos com Lourival de Araujo Filho sobre as influências polonesas em Curitiba, capital do Paraná, onde a comunidade polonesa tem uma presença forte. Vamos explorar como o patrimônio cultural polonês influencia a vida da cidade, desde a arquitetura até a culinária, e como é mantido pelas gerações. Lourival compartilhará suas observações sobre locais importantes relacionados à cultura polonesa em Curitiba, como o Bosque do Papa e a Casa Polonesa, e discutirá como esses lugares contribuem para a preservação da identidade polonesa. Também aprenderemos sobre iniciativas e eventos culturais que ajudam a promover tradições polonesas entre os habitantes de Curitiba e como isso afeta a percepção mútua e as relações entre poloneses e brasileiros.

 

#PolskieRozmowyWBrazylii #ConversasPolonesasNoBrasil #LourivalDeAraujoFilho #Kurytyba #Paraná #SpołecznośćPolska #DziedzictwoKulturowe #Architektura #Kulinaria #BosqueDoPapa #DomPolski #TożsamośćKulturowa #InicjatywyKulturalne #PromocjaTradycji #WzajemnePostrzeganie #RelacjeMiędzyKulturami #PolskaWpływy #MiędzynarodowyWpływ

Zostaw komentarz