Polskie rozmowy w Brazylii: 13. Lourival de Araujo Filho – ZPiT ‘Wisła’ w czasie

- Luty 24, 2024
Polskie rozmowy w Brazylii: 13. Lourival de Araujo Filho – ZPiT ‘Wisła’ w czasie

W tym wyjątkowym odcinku “Polskie Rozmowy w Brazylii” rozmawiamy z Lourivalem de Araujo Filho o Zespole Pieśni i Tańca “Wisła”, jednym z najbardziej znanych ambasadorów polskiej kultury na świecie. Lourival zabierze nas w podróż przez historię tego zespołu, rozpoczynając od jego założenia, poprzez znaczące momenty i osiągnięcia, aż po obecną działalność i plany na przyszłość. Omówimy, jak “Wisła” przyczyniła się do promowania polskiej kultury i tradycji, jakie wyzwania napotkała na swojej drodze oraz jakie ma plany, aby kontynuować swoją misję w XXI wieku. Dołącz do nas, aby odkryć, jak ten zespół wpłynął na postrzeganie Polski i polskości na arenie międzynarodowej.

 

Neste episódio especial de “Conversas Polonesas no Brasil”, conversamos com Lourival de Araujo Filho sobre o Conjunto de Canções e Danças “Wisła”, um dos mais renomados embaixadores da cultura polonesa no mundo. Lourival nos levará em uma viagem pela história deste grupo, desde sua fundação, passando por momentos e conquistas significativas, até suas atividades atuais e planos futuros. Discutiremos como o “Wisła” contribuiu para a promoção da cultura e tradições polonesas, quais desafios encontrou ao longo do caminho e quais planos tem para continuar sua missão no século XXI. Junte-se a nós para descobrir como este grupo influenciou a percepção da Polônia e do polonês no cenário internacional.

 

#PolskieRozmowyWBrazylii #ConversasPolonesasNoBrasil #LourivalDeAraujoFilho #ZespółPieśniITańca #Wisła #KulturaPolska #Tradycja #PromocjaKultury #WydarzeniaKulturalne #MiędzynarodowaScena #PoloniaNoBrasil #EmbaixadorKultury #XXIWieku #PercepcjaPolski #MiędzynarodowyWpływ

Zostaw komentarz