Polskie rozmowy w Brazylii: 12. Lourival de Araujo Filho – Bezpieczeństwo w Brazylii”

- Luty 24, 2024
Polskie rozmowy w Brazylii: 12. Lourival de Araujo Filho – Bezpieczeństwo w Brazylii”

W tym odcinku “Polskie Rozmowy w Brazylii”, Lourival de Araujo Filho podzieli się z nami swoimi doświadczeniami i perspektywą na temat bezpieczeństwa w Brazylii. Zastanowimy się, jak rzeczywiste są postrzegane zagrożenia i jakie regiony kraju mogą być bardziej narażone na problemy związane z bezpieczeństwem. Porozmawiamy także o tym, jak społeczność polska w Brazylii dostosowuje się do lokalnych warunków, jakie środki ostrożności podejmują jej członkowie na co dzień i czy odczuwają oni większe zagrożenie niż inne grupy społeczne. Lourival podzieli się również swoimi przemyśleniami na temat tego, co można zrobić, aby poprawić ogólne poczucie bezpieczeństwa w kraju.

 

Em Português: Neste episódio de “Conversas Polonesas no Brasil”, Lourival de Araujo Filho compartilhará suas experiências e perspectivas sobre a segurança no Brasil. Vamos examinar quão reais são as percepções de ameaça e quais regiões do país podem ser mais vulneráveis a questões de segurança. Também discutiremos como a comunidade polonesa no Brasil se adapta às condições locais, que precauções seus membros tomam em sua vida diária e se sentem mais ameaçados do que outros grupos sociais. Lourival também compartilhará seus pensamentos sobre o que pode ser feito para melhorar o senso geral de segurança no país.

 

#PolskieRozmowyWBrazylii #ConversasPolonesasNoBrasil #LourivalDeAraujoFilho #Bezpieczeństwo #Zagrożenia #Regiony #SpołecznośćPolska #WarunkiLokalne #ŚrodkiOstrożności #PoczucieBezpieczeństwa #PoprawaBezpieczeństwa #Brasil #Segurança #PercepçõesDeAmeaça #Adaptação #Precauções #GruposSociais

Zostaw komentarz