82 views 2 min

0

Komentarzy

75. rocznica powstania Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”

- Maj 18, 2020

                                                    UCHWAŁA
                       SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                           z dnia 14 maja 2020 r.
                                       w 75. rocznicę utworzenia
            Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”

Dnia 10 maja 2020 r. przypada 75. rocznica powstania Wielkopolskiej
Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”, organizacji podziemia niepodległościowego
stworzonej na zrębach Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej. „Warta”, założona przez
ostatniego komendanta Armii Krajowej w Poznaniu ppłk. Andrzeja Rzewuskiego
ps. „Hańcza”, była apolityczną, konspiracyjną jednostką Wojska Polskiego uznającą
zwierzchność Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.
Organizacja formalnie podlegała kierownictwu Delegatury Sił Zbrojnych na
Kraj. Rozbudowywała swoje struktury, zbierała i przekazywała Naczelnemu Wodzowi
do Londynu informacje wywiadowcze oraz zwalczała komunistyczną propagandę.
Nie podejmując własnych akcji zaczepnych, starano się chronić byłych żołnierzy Armii
Krajowej przed prześladowaniami ze strony NKWD i UB. Liczebność organizacji
szacuje się na około 5 tys. członków. Rozwiązanie WSGO „Warta” nastąpiło, pod
wpływem zalecenia sztabu Naczelnego Wodza, mocą ostatniego rozkazu
ppłk. Rzewuskiego z dnia 15 listopada 1945 r. W końcowym okresie aktywności
„Warta” była infiltrowana przez agentów UB, co skutkowało, już po formalnym
zakończeniu działalności licznymi aresztowaniami. Pojmany w końcu listopada
ppłk. Andrzej Rzewuski popełnił samobójstwo w celi więziennej 20 maja 1946 r.
W 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej
„Warta” Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim wielkopolskim
żołnierzom drugiej konspiracji, którzy wiernie trwali przy legalnych polskich władzach
i walczyli o niepodległość Polski.

MARSZAŁEK SEJMU
Elżbieta Witek

Zostaw komentarz