184 views 4 min

0

Komentarzy

Amerykański kapitał w Polsce. Najwięcej nowych miejsc pracy wśród inwestorów zagranicznych

- Luty 23, 2023

 

– Firmy amerykańskie zainwestowały już w Polsce 26 mld dolarów. Napływowi kapitału amerykańskiego do naszego kraju sprzyjać będzie potrzeba transformacji energetycznej – uważa główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce Eliza Przeździecka.

Wartość inwestycji przedsiębiorstw amerykańskich w Polsce wynosi już 26 mld dolarów i stanowi 12 proc. wszystkich zagranicznych inwestycji w naszym kraju.

– Firmy amerykańskie to druga, po przedsiębiorstwach niemieckich, najważniejsza grupa inwestorów zagranicznych – zaznaczyła główna ekonomistka AmCham dr hab. Eliza Przeździecka.

Ekonomistka zwróciła uwagę, że w ostatnich latach obecność amerykańskiego biznesu na naszym rynku stale wzrasta – pojawiają się nowe firmy w energetyce, logistyce oraz IT. – Wiele przedsięwzięć finansowanych jest z wypracowanych zysków – dzięki reinwestycjom rozwijają się m.in. centra usług wspólnych, np. 3M, Citi, McKinsey, Gates i wiele innych – wskazała.

Blisko połowa w sektorze przemysłu

Według Elizy Przeździeckiej Polska jest ważnym miejscem na mapie lokalizacji biznesu amerykańskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. W niektórych branżach nasz kraj przejął wszystkie projekty inwestycyjne amerykańskich inwestorów lokalizowane w tej części Europy. Są to na przykład produkcja żywności czy metali.

Według AmCham w gronie 10 największych inwestorów amerykańskich w Polsce znalazły się: Giorgi Global Holding; Warner Bros. Discovery Inc; Mondelez International Inc; Raytheon Technologies Corporation; Amazon. Com Inc; Procter & Gamble Co; Liberty Global; 3M Company; Commercial Metals Co; Pepsico Inc.

Blisko połowa amerykańskiego kapitału w Polsce ulokowana jest – jak wskazała ekonomistka – w sektorze przemysłu. Najbardziej rozwinięte pod względem aktywów są zakłady produkujące części i akcesoria na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego.

Z kolei najliczniej reprezentowana na polskim rynku jest branża związana z oprogramowaniem, w której działa 137 amerykańskich przedsiębiorstw. Według dr Przeździeckiej świadczy to o dużym potencjale naszego rynku pracy, który zachęca kolejne przedsiębiorstwa do zainteresowania się Polską.

5,5 tys. nowych miejsc pracy

 W ocenie ekspertki co czwarte nowe miejsce pracy, które powstało w Polsce dzięki inwestycjom amerykańskim, zostało utworzone po 2018 r.

Od 2018 r. zatrudnienie w firmach z udziałem kapitału amerykańskiego wzrosło aż o 23 proc., osiągając na koniec 2021 r. 327 tys. osób – wyjaśniła.

Według AmCham w pierwszej 10. największych amerykańskich pracodawców są: Amazon Fulfillment Poland; Citi Handlowy; Lear Corporation Poland II; IBM Polska; Citi Solution Center; State Street; Kyndryl Global Services Delivery Centre Polska; Whirlpool Company Polska; McDonald’s Polska i Accenture Services.

Wysokiej jakości infrastruktura             

 W opinii Elizy Przeździeckiej napływowi kapitału amerykańskiego do naszego kraju sprzyjać będzie potrzeba transformacji energetycznej, a firmy związane z rozwojem technologii alternatywnych źródeł (wodór, atom) i magazynowania energii będą w najbliższym czasie najmocniej obecne wśród inwestorów.

Według niej utrzymywać się też będzie napływ inwestycji w branży IT oraz usług biznesowych. Ważnymi czynnikami przyciągającymi inwestycje w sektorze usług są m.in. dostępność powierzchni biurowej, a także wysokiej jakości infrastruktura telekomunikacyjna.

 

PR24.pl, IAR, PAP, AmCham

Zostaw komentarz