36 views 4 min

0

Komentarzy

Mniejsza popularność pracy zdalnej. Wciąż to duży atut pracodawców

- Luty 21, 2023

Maleje popularność pracy zdalnej. W październiku ubiegłego roku zdalnie lub hybrydowo pracowało 28 proc. czynnych zawodowo Polaków, tj. o 6 pkt proc. mniej niż w marcu 2022 r. – wynika z badania Pracuj.pl. Widoczna jest tendencja powracania do biur, ale zdalny i hybrydowy model pracy pozostają popularne.

Zgodnie z badaniem w październiku 2022 r. zdalnie lub hybrydowo pracowało 28 proc. czynnych zawodowo Polaków w porównaniu do 34 proc. w marcu 2022 r. (spadek o 6 pkt proc.) i 35 proc. w październiku 2021 r. (spadek o 7 proc.).

Spośród ankietowanych pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo, tylko 8 proc. chciałoby pracować wyłącznie z biura w ciągu najbliższych 1-2 lat. Zarazem pracę wyłącznie zdalnie preferowałoby 28 proc. respondentów z tej grupy (wzrost o 0,5 pkt proc. w porównaniu do marca 2022).

Dla 34 proc. preferowana byłaby praca w formule hybrydowej z obecnością w biurze minimum raz w tygodniu (wzrost o 2,5 pkt proc.), a dla 30 proc. – hybrydowo, w biurze 2-3 razy w miesiącu (wzrost o 3 pkt proc.).

Dofinansowanie kosztów pracy zdalnej

Wśród osób pracujących w modelu hybrydowym, 29 proc. ankietowanych deklarowało jako preferowany maksymalnie 30-proc. udział pracy zdalnej (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do marca 2022), 30 proc. w zakresie 40-50 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), 28 proc. w przedziale 60-70 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 13 proc. 80-90 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

43 proc. pracowników hybrydowych jako preferowany dzień pracy w biurze wskazało poniedziałek, 19 proc. wtorek, 21 proc. środę, 10 proc. czwartek, 5 proc. piątek, a weekendy tylko 2 proc.

Odpowiadając na pytanie o warunki zwiększające skłonność do aplikowania, najwięcej badanych wskazywało na dofinansowanie kosztów pracy zdalnej (66 proc.), możliwość wyboru modelu pracy (62 proc.), otwartość na osoby spoza lokalizacji firmy (54 proc.), a w dalszej kolejności również na pracę wyłącznie w modelu zdalnym (38 proc.).

Brak możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej była czynnikiem zmniejszającym skłonność do aplikowania dla 41 proc. ogółu ankietowanych, a możliwość pracy wyłącznie w modelu zdalnym – dla 23 proc. badanych.

Praca zdalna całkowita lub hybrydowa

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca pracę zdalną wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania ustawy w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 6 lutego 2023.

Zgodnie z przyjętą w przepisach definicją, praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, takich jak m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

 

PR24.pl, IAR, PAP,

Zostaw komentarz