95 views 3 min

0

Komentarzy

Nie będzie opłaty ewidencyjnej m.in. za rejestrację pojazdu  

- Luty 21, 2023

 

Zniesienie opłaty ewidencyjnej pobieranej przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania autami – m.in. takie rozwiązania zakłada projekt ustawy, o którego przyjęciu przez rząd poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra cyfryzacji projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zniesienie opłaty ewidencyjnej

“Rząd chce podnieść bezpieczeństwo pasażerów, którzy korzystają m.in. z przewozu zamawianego przez aplikację. Zniesiona zostanie ponadto opłata ewidencyjna, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych” – podano.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, nie będzie trzeba płacić opłaty ewidencyjnej m.in. za: rejestrację pojazdu; wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic; przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie.

Weryfikacja tożsamości

Nowe przepisy mają przyczynić się także do podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych. “W tym celu zapewniona zostanie rzetelna weryfikacja tożsamości osoby oraz jej uprawnień do kierowania pojazdem” – podkreślono.

Jak dodano, przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy, przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu – w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności; weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności z wykorzystaniem e-usługi Sprawdź uprawnienia kierowcy w portalu moj.gov.pl.

Ostrzejsze kary za naruszenie obowiązków

Przedsiębiorca, który prowadzi pośrednictwo przy przewozie osób, będzie miał także prawo i obowiązek przetwarzania informacji dotyczącej osób wykonujących przewóz przez pięć lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył współpracę z danym przedsiębiorcą.

Nowe przepisy zaostrzą również kary za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie – zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i dla osób wykonujących przewóz.

Jak przekazano, przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

źródło: PAP/IAR/PR24

 

Zostaw komentarz