12 views 49 sec

0

Komentarzy

AMICUS OECONOMIAE 2021

- Grudzień 16, 2021
AMICUS OECONOMIAE 2021
w
ydarzenie podsumowujące 2021 r.
w
dziedzinie dyplomacji ekonomicznej

TERMIN
: 16 grudnia 2021 r. godz. 18.00, (czas trwania do 90 minut)
w fo
rmule online, https://youtu.be/bPKSSiWfcdE

Część oficjalna

Powitanie zaproszonych gości oraz wszystkich uczestniczących

w formule
online Pan Tomasz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy
Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Prezentacja
laureata nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za szczególne osiągnięcia
w obszarze wspierania i ochrony interesów gospodarczych polskich przedsiębiorstw

na rynkach zagranicznych
Amicus Oeconomiae 2021 Pan Zbigniew Rau, Minister
Spraw Zagranicznych


Odebranie nagrody i w
ystąpienie laureata

Prezentacja filmowa
finalistki, wyróżnionej listem gratulacyjnym Ministra Spraw
ZagranicznychDyskusja panelowa
z udziałem:
Pana Pawła Jabłońskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych

Pana Piotra Araka, Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Pana Michała Polańskiego, Dyrektora Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości
w Polskiej Age
ncji Rozwoju Przedsiębiorczości
moderator
Pan Konrad Pawlik, Zca Dyrektora DWE

T
ematyka panelu:
Aktywność MSZ w obszarze dyplomacji ekonomicznej, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy z instytucjami partnerskimi (w oparciu o zawarte

porozumienia z MRiT, PAIH S.A., PARP oraz KIG)
;
Aktualne wyzwania i trendy rozwojowe w gospodarce światowej miejsce Polski i
rola administ
racji i dyplomacji ekonomicznej;
Interesy gospodarcze sektora MŚP ze szczególnym uwzględnieniem rynków
zagranicznych
wsparcie ze strony administracji i dyplomacji;
dyskusja
Zostaw komentarz