Brazylia Tres Fronteiras styk trzech granic

- Czerwiec 4, 2022
Brazylia Tres Fronteiras styk trzech granic

Tres Fronteras(port.Três Fronteiras) – miejsce wpuszczy amazońskiej, gdzie spotykają się granice trzech państw: Brazylii (miastoTabatinga),Peru(miasto Santa Rosa de Yavari) i Kolumbi i(miasto Leticia).

Nie należy go mylić z “potrójną granicą” (La Triple Frontera) – granicą Brazylii,Argentyny i Paragwaju.

Od lat 70. XX wieku wymieniony obszar zaczął stawać się ważnym ośrodkiem wymiany handlowej. Słaba kontrola graniczna wpłynęła na rozwój działalności przemytniczej w regionie. Szczególnie rozwinęło się piractwo materiałów audiowizualnych, różnych wyrobów markowych, przerzut kradzionych samochodów oraz handel bronią i narkotykami. W 1998 roku wszystkie trzy kraje (tzw. „Kraje TBA” – od ang. Triple Border Area – TBA) powołały odpowiednią komisję (Triparite Commission of the Triple Frontier) odpowiedzialną za wzmożenie kontroli granicznej i eliminację negatywnych zjawisk. W grudniu 2002 roku utworzono stałą grupę roboczą, w skład której weszli też przedstawiciele administracji amerykańskiej.

#TresFronteras #TrzyGranice #Brazylia #Peru #Kolumbia #Handel #Przemyt #KontrolaGraniczna #Piractwo #HandelBronią #HandelNarkotykami #KomisjaTripartytowa #WspółpracaMiędzynarodowa #WzmożenieKontroli #EliminacjaNegatywnychZjawisk #GrupaRobocza #AdministracjaAmerykańska #NieTripleFrontera

Zostaw komentarz