Czas kwarantanny skrócony do 10 dni. Nowe rozporządzenie

- Sierpień 28, 2020

Skrócenie czasu kwarantanny do 10 z 14 dni oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta – to propozycje zmian zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia dotyczących chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku m.in. hospitalizacji, izolacji i kwarantanny.

Czas trwania izolacji oraz obowiązkowej kwarantanny w związku z chorobą COVID-19 lub jej podejrzeniem zostanie skrócony do 10 dni. Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia, pacjenci z rozpoznaniem COVID-19 powinni podlegać 10-dniowej izolacji (w przypadku braku objawów) lub minimum 13-dniowej w przypadku wystąpienia objawów, z zastrzeżeniem, że ostatnie trzy dni muszą przebiegać bez gorączki oraz bez objawów ze strony układu oddechowego.

W związku z tym wprowadzono zmianę, że to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku pacjentów z rozpoznaniem COVID-19, nad którymi sprawuje opiekę będzie decydował o zakończeniu izolacji domowej.

W szczególnych przypadkach związanych ze stanem klinicznym pacjenta (jak immunoniekompetentność – upośledzenie układu odpornościowego)czas trwania izolacji może być wydłużony do 20 dni. W przypadku personelu medycznego, osób sprawujących opiekę nad pensjonariuszami Domach Pomocy Społecznej (DPS) lub w przypadkach uzasadnionych klinicznie przesłanką do zwolnienia z izolacji może być dwukrotny negatywny wynik testów wykonanych w odstępie 24 godzin” – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji rozporządzenia.

Projekt przewiduje skrócenie czasu kwarantanny do 10 dni dla osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19 i u których objawy tej choroby nie wystąpiły.

O skróceniu kwarantanny lub zwolnieniu z obowiązku jej odbywania decydować będzie – w uzasadnionych przypadkach – powiatowy inspektor sanitarny.

 

Źródło: iar/pap

Zostaw komentarz