90 views 4 min

0

Komentarzy

Czy bank zwrócił Ci koszty kredytu spłaconego przed terminem? Sprawdź datę przedawnienia roszczeń

- Sierpień 27, 2021
Zbliża się 10. rocznica obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim. Wkrótce więc zacznie się
przedawniać część roszczeń z tytułu rozliczenia kredytu – przypomina Rzecznik Finansowy.
18 grudnia tego roku mija 10 lat, odkąd zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie
konsumenckim.
– To oznacza, że wkrótce dla części klientów zaczną się przedawniać roszczenia dotyczące niewłaściwego
rozliczenia przez pożyczkodawcę kredytu konsumenckiego. Dla umów zawieranych w pierwszych latach
obowiązywania ustawy termin przedawnienia wynosi 10 lat – poinformował Rzecznik Finansowy.
Rozszerzona funkcjonalność kalkulatora
– To ważna informacja dla wszystkich, którzy zaciągnęli kredyt konsumencki po wejściu w życie ustawy, a
następnie spłacili go przed terminem. Jak wiadomo, wielu pożyczkodawców nie rozliczało się z klientami
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów. Żeby ułatwić klientom dochodzenie ich roszczeń,
postanowiliśmy rozszerzyć funkcjonalność uruchomionego w październiku 2020 r. kalkulatora o dokładne
określenie terminu przedawnienia roszczeń – powiedział Jakub Szczerbowski, dyrektor Wydziału Klienta
Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego.
Rzecznik Finansowy przypomniał, jak należy liczyć koszty kredytu, które bank powinien zwrócić. W
przytoczonym przykładzie chodzi o kredyt konsumencki, zaciągnięty 18 grudnia 2011 r., od którego klient
zapłacił koszty (prowizji i opłat przygotowawczych) na poziomie 5000 zł. Jeśli spłacił go w połowie pierwotnie
przewidzianego okresu, czyli 18 czerwca 2012 r., powinno do niego wrócić 2,5 tys. zł.
Zgodnie z prawem w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich
kosztów takiego kredytu (z wyjątkiem opłat notarialnych). Redukcja ta ma charakter proporcjonalny, to znaczy
odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.
Ustawa nałożyła wiele obowiązków
– Bank powinien rozliczyć kredyt w ciągu 14 dni od dnia wcześniejszej spłaty kredytu w całości. W powyższym
przykładzie powinien to zrobić do 2 lipca 2012 r. To oznacza, że roszczenie o zwrot tej kwoty przedawnia się z
końcem dnia 3 lipca 2022 r. – wyjaśnia Paulina Tronowska, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.
W informacji przypomniano, że 10-letni termin przedawnienia ma zastosowanie do roszczeń wynikających z
wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego dokonanej między 18 grudnia 2011 r. a 8 lipca 2018 r. Od 9 lipca
2018 r. weszły w życie zmiany dotyczące okresu przedawnienia, w rezultacie roszczenia wynikające z
wcześniejszej spłaty kredytu dokonanej po tej dacie ulegają przedawnieniu z upływem sześciu lat.
Przypomniano także, iż obowiązująca od blisko 10 lat ustawa nałożyła na kredytodawców wiele ograniczeń i
obowiązków. Należy do nich m.in. dyspozycja zawarta w treści art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.
Zgodnie z jej treścią w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt
kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy,
chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
Źródło: PR24.pl, PAP,
Zostaw komentarz