105 views 6 min

0

Komentarzy

Czy wzrośnie budżet na wsparcie Polonii?

- Sierpień 15, 2018

Chcemy by budżet Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą sukcesywnie wzrastał – mówi Jakub Kowalski

Senat rozdzielił 100,5 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.; najwięcej z tych środków zostanie przeznaczonych na edukację – 33 mln zł oraz infrastrukturę polonijną – 17,5 mln zł – informuje szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

“Tegoroczny budżet na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą to niewątpliwy sukces Senatu i Kancelarii Senatu, ale przede wszystkim Prezydium Senatu, które starało się o to, by tych środków było więcej” – powiedział Polskiemu Radiu dla Zagranicy Jakub Kowalski.

Dodał, że kiedy w 2016 r. Senat przejmował od MSZ zadanie opieki nad Polonią, dysponowano kwotą 60,5 mln zł. “W roku 2017 była to już kwota 75 mln zł, natomiast w roku bieżącym dysponowaliśmy 100 mln 500 tys. zł” – podkreślił minister Kowalski.

Najwięcej pieniędzy, zgodnie z oczekiwaniami środowisk polonijnych, przeznaczono na edukację – 33 mln zł. Z kolei na infrastrukturę polonijną – 17,5 mln zł, a na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego przeznaczono 17 mln zł. Na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych przeznaczono 17 mln zł, na media polonijne – 11,5 mln zł, a na pomoc charytatywną i socjalną 4,5 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie należało złożyć do końca listopada 2017 r. Z informacji przekazanej przez Kowalskiego wynika, że do Kancelarii Senatu wpłynęło 721 ofert: 270 dotyczyło kultury i promocji Polski oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego, 219 – edukacji, 119 dotyczących wzmacniania środowisk polonijnych, na infrastrukturę polonijną – 49, na pomoc charytatywną – 34, a mediów polonijnych dotyczyło 30 wniosków.

“Po rozpatrzeniu tych ofert Prezydium Senatu, po zapoznaniu się z opinią komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą, podjęło decyzję o zatwierdzeniu 269 wniosków. Tyle wniosków otrzymało dofinansowanie” – powiedział Kowalski. Jednak – zaznaczył – ostatecznie trzy organizacje zrezygnowały z realizacji zadań, o środki na realizację których wnioskowały.

“Rok 2018 będzie rokiem, w którym nabór i podział środków został przeprowadzony zdecydowanie najszybciej. Można stwierdzić, że do końca maja będziemy mieli podpisaną znakomitą większość umów” – stwierdził. Jak dodał, do końca miesiąca Kancelaria chce podpisać 161 umów z 266.

“W czerwcu chcemy mieć w zasadzie wypłacone wszystkie środki” – dodał wskazując, że Senat znacznie szybciej rozdysponowuje środki dla Polonii niż wcześniej robił to MSZ.

Największą dotację – wynoszącą przeszło 35 mln zł – otrzymało Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie otrzymała 32 mln 830 tys. zł., a trzecią największą dotację uzyskała Fundacja Wolność i Demokracja – 8 mln 544 tys. zł.

“Dalej w kolejności jest Caritas Polska, który dostał nieco ponad 2 mln zł, Stowarzyszenie Parafiada, które również otrzymało nieco ponad 2 mln zł. Pozostałe organizacje otrzymywały już niższe kwoty” – powiedział Jakub Kowalski.

Szef Kancelarii Senatu poinformował jednocześnie, że wyodrębniono kwestię procedowania dotacji dla inwestycji budowy Domu Polskiego we Lwowie, by – jak tłumaczył – jak najszybciej podpisać umowę i przekazać tegoroczną dotację na ten cel.

“Jest to jeden z priorytetów Polonii na całym świecie; jest to najważniejsze zadanie aktualnie do finansowania przez Senat, jeśli chodzi o zadania realizowane na Wschodzie. Zależy nam na tym, aby w tym roku bezproblemowo spożytkować zatwierdzoną przez Senat dotację wynoszącą 8,5 mln zł i mocno przyspieszyć z realizacją tej inwestycji” – mówił szef Kancelarii Senatu.

Zapowiedział jednocześnie, że Senat jest gotowy, aby kwota dotacji na tę inwestycję była większa niż 8,5 mln zł. “Z oszczędności, które będziemy w stanie poczynić chcielibyśmy wygenerować dodatkowe środki na realizację tej inwestycji” – powiedział Jakub Kowalski.

“Chcemy by budżet Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą sukcesywnie wzrastał o 10 mln rocznie” – dodał Jakub Kowalski.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W 2016 r. środki wróciły do dyspozycji Senatu, ale były wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, na który przeznaczono ponad 60 mln zł; od 2017 r. całą pulą środków na Polonię zarządza Senat.

Z ministrem Jakubem Kowalskim, szefem Kancelarii Senatu rozmawiała Halina Ostas.

Źródło: Senat RP/PAP/ho
Polskie Radio Dla Zagranicy
Minister Jakub Kowalski, szef Kancelarii Senatu RP
Foto: Senat RP

Zostaw komentarz