55 views 6 min

0

Komentarzy

XX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

- Sierpień 15, 2018

 

Przedstawiciele Polonii z kilkudziesięciu krajów świata spotkali się w Toruniu na jubileuszowej konferencji

Wśród gości zaproszonych na to szczególne wydarzenie znaleźli się reprezentanci środowisk gospodarczych Polonii ze wszystkich kontynentów, przedstawiciele władz i samorządów, organizacje wsparcia biznesu, reprezentanci banków i firm inwestycyjnych, radcowie handlowi, konsulowie, przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych, kultury, nauki i mediów.

Rokrocznie konferencja jest doskonałą okazją do nawiązania współpracy, zyskania cennych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń, zarówno na gruncie krajowym, jak również między przedstawicielami środowisk gospodarczych Polonii ze wszystkich kontynentów.

Konferencję uroczyście otworzył włodarz miasta, prezydent Michał Zaleski.

– Światowa konferencja gospodarcza to spotkanie tych, którzy dzisiaj nie mieszkają na stałe w ojczyźnie, ale ją uwielbiają, kochają i chcą ciągle do niej wracać. Prowadzą także działalność gospodarczą w swoich krajach, a wiedzą na ten temat, dzielą się z nami. Toruń pokazuje przedsiębiorcom dobrze rozwijające się i prosperujące miasto. Pokazuje swoich przedsiębiorców, firmy, zaplecze naukowo-badawcze, a więc to wszystko z czego chcemy być dumni – powiedział prezydent Torunia.

– Już po raz dwudziesty przedstawiciele środowisk gospodarczych reprezentujących cały świat polonijny uczestniczą w wydarzeniu ważnym dla wszystkich, którzy mają na sercu dobro Rzeczypospolitej. Organizatorom i uczestnikom XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii przekazuję wyrazy szacunku i zapewnienia o mojej pamięci – napisał Mateusz Morawiecki w liście, odczytanym przez obecnego na konferencji w Toruniu przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina.

Premier dodał, że zaangażowanie Polonii w rozwijanie współpracy gospodarczej i powiązań pomiędzy krajami jej osiedlenia a Polską jest niezwykle istotne.

– To dzięki państwa przedsiębiorczości pokazujemy światu, że jesteśmy narodem gotowym, żeby korzystać z szans, które daje coraz bardziej konkurencyjna gospodarka. Zapewniam państwa, że polski rząd wspiera i będzie wspierał państwa działania mające na celu odpowiedzialny i zrównoważony rozwój Polski i podniesienie jakości życia Polaków – nie tylko w ojczyźnie, ale również poza jej granicami – podkreślił szef rządu.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że w tym roku obchodzona jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Budowanie II Rzeczypospolitej nie powiodłoby się bez polskich przedsięwzięć handlowych, inżynierów, naukowców, polityków czy adwokatów. Wielu z nich z konieczności zdobywało wykształcenie poza krajem. Jednocześnie jednak wielu z nich wiedziało, że te umiejętności, doświadczenia zawodowe i kapitał będzie można wykorzystać w wolnej Polsce. Zwracam się w tym miejscu do państwa z apelem o podobną postawę, o działanie, któremu przyświecałaby myśl, że wszystko co robimy, robimy w imieniu Polski i Polaków oraz dla dobra wspólnego – wskazał premier.

Wyraził również przekonanie, że spotkanie w Toruniu przyczyni się do wzmocnienia środowisk polonijnych, a liczba gości i uczestników pokazuje, że „Polonia to ważne i cenne dobro naszej ojczyzny, pozwalające budować lepszą przyszłość dla naszych dzieci”. Premier Morawiecki życzył tego, żeby to spotkanie zaowocowało wieloma inicjatywami, które kreowały będą obraz Polski, jako kraju sukcesu. „Członkowie Polonii będą tego sukcesu współtwórcami” – zakończył swój list do Polonii Mateusz Morawiecki.

– Gospodarczym fundamentem państwa są małe i średnie firmy – powiedział w Toruniu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Dodał, że rząd stara się zmieniać i czynić bardziej przyjaznym otoczenie podatkowe i prawne przedsiębiorstw.

“Potrzebujemy poparcia Polaków w kraju i za granicą, żeby Polska stała się krajem przyjaznym dla inwestorów, przyjaznym dla polskiego kapitału, którego nam bardzo w Polsce potrzeba, który w wielu krajach bogatszych dziś od Polski budował się przez dziesięciolecia. My jesteśmy państwem, które w ostatnich stuleciach było dotknięte przez wiele nieszczęść. Mieliśmy trudniej, gorzej, pod górę. Najpierw były zabory, później straszliwy okres II wojny światowej, a wreszcie okres komunizmu, który, mówiąc eufemistycznie, nie sprzyjał przedsiębiorczości, temu, żeby powstawały i rozwijały się polskie firmy. Po 1989 roku było również wiele zakrętów i raf dla polskich przedsiębiorstw i inwestorów” – podkreślił minister Jacek Sasin.

Organizatorami XX Śwaitowej Konferencji Gospodarczej Polonii byli Prezydent Miasta Torunia oraz Fundacja Polonia Gospodarcza Świata. Patronem medialnym konferencji było Polskie Radio dla Zagranicy.

Zapraszamy do wysłuchania relacji Marii Wieczorkiewicz i Haliny Ostas.

Źróło: Polskie Radio Dla Zagranicy

Zostaw komentarz