71 views 2 min

0

Komentarzy

Do 7 czerwca można dopisać się do spisu wyborców

- Lipiec 6, 2020

7 lipca mija termin na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie musi się dopisać przed drugą turą. Do 10 czerwca można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek można złożyć do 7 lipca.

Krajowe Biuro Wyborcze przypomina, że do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden raz. Jeśli wyborca dopisał się przed I turą wyborów, nie musi tego robić przed II turą.

Wniosek składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Do spisu wyborców można się dopisać też przez Internet. We wniosku należy podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania.

Do 10 lipca w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, gdzie jesteśmy ujęci w spisie wyborców, możemy odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście, faksem lub e-mailem.

Gdy otrzymujemy zaświadczenie, jesteśmy skreślani ze spisu wyborców w naszym obwodzie. W sytuacji, gdy zgubimy zaświadczenie, nie dostaniemy kolejnego i nie będziemy mogli zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.

 

Źródło: pap/iar

Zostaw komentarz