12 views 6 min

0

Komentarzy

Dorabiasz na wcześniejszej emeryturze lub rencie? Zmieniają się limity bezpiecznych zarobków

- Maj 29, 2023

Od czerwca zmienią się progi bezpiecznego dorabiania dla pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów. Nowe limity będą obowiązywać przez trzy kolejne miesiące. Sprawdź czy będziesz miał większy komfort w uzyskiwaniu dodatkowych przychodów. 

W tym roku limity w dorabianiu zmieniają się po raz drugi. Pierwszy raz w marcu. Następna zmiana wchodzi w życie już od nowego miesiąca, a kolejne będą we wrześniu i w grudniu. Progi bezpiecznego dorabiania zmieniają się cztery razy w roku kalendarzowym.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł. To o niemal 400 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim kwartale (6733,49 zł). W związku z tym w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 r. wzrosną limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Po ich przekroczeniu ZUS może obniżyć lub nawet zawiesić wypłatę takiego świadczenia.

– Dorabiający na wcześniejszej emeryturze lub rencie, powinni skupić się na dwóch najważniejszych kwotach. Pozytywna informacja jest taka, że od czerwca do sierpnia nawias uzyskiwania dodatkowych przychodów będzie szerszy niż dotychczas. W tym okresie zarobki do 4987 zł złotych brutto miesięcznie nie będą miały wpływu na zmniejszenie świadczenia wypłacanego przez ZUS. W stosunku do poprzednich trzech miesięcy limit wzrośnie aż o 273,5 złote – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Druga kluczowa kwota o której należy pamiętać przy dorabianiu od czerwca to 9261,60 zł brutto. Jeśli między czerwcem a sierpniem br., ten pułap nie zostanie przekroczony to ZUS nie zawiesi wypłaty wcześniejszej emerytury bądź renty. Górna granica w uzyskiwaniu dodatkowych dochodów jest wyższa niż w marcu, kwietniu i maju. W mijającym okresie wynosiła 8753,60 zł brutto. Zatem maksymalny próg bezpiecznego dorabiania wzrósł o 508 zł

Dodatkowe przychody wcześniejszego emeryta bądź rencisty mieszczące się między nowymi kwotami granicznymi spowodują zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia dolnego progu, jednak nie więcej niż o kwotę tak zwanego maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia różni się w zależności od rodzaju świadczenia. Te kryteria również zmieniły się w marcu 2023 r. i będą obowiązywać do końca lutego 2024 r. W tym czasie wynoszą:

– 794,35 dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wcześniej 691,94 zł)

– 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wcześniej 518,99 zł)

– 675,24 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba (wcześniej 588,19 zł)

Limity w dorabianiu do świadczeń z ZUS nie dotyczą emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny czyli kobiet po 60. roku życia, a mężczyzn po ukończeniu 65. lat. Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższy wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca br. to 1588,44 zł brutto). Jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie to za dany okres będzie wyliczone i wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Na limity w uzyskiwaniu dodatkowych dochodów nie muszą zważać osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli pobierana renta rodzinna, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

ZUS może zawiesić lub zmniejszyć świadczenie, gdy przychód uzyskiwany jest z formy aktywności od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne czyli:

  • z pracy na podstawie stosunku pracy,
  • z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie,
  • z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie,
  • z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie,
  • z pracy wykonywana na podstawie: umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy

o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy

o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawrzesz z pracodawcą, z którym pozostajesz

w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z innym podmiotem) wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostajesz w stosunku pracy,

  • z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
  • z pracy nakładczej.

 

zrodlo; pap, zus

Zostaw komentarz