76 views 3 min

0

Komentarzy

Galerie i centra handlowe otwarte od 4 maja. Jedzenie tylko na wynos, parkowanie na co drugim miejscu

- Maj 4, 2020

Centra i galerie handlowe otwarte od poniedziałku, 4 maja. Obowiązuje m.in. zachowywanie dwumetrowego dystansu, dezynfekcja sprzętu, zakaz jedzenia, klienci będą musieli używać jednorazowych rękawiczek i nosić maseczki zasłaniające nos i usta. Nie wejdziemy do kin, siłowni i stref rozrywki.

 

Rząd zezwolił od 4 maja na otwarcie obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych). Działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem: stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin), stref gier, kin oraz wysp handlowych.

Obiekt handlowy zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na terenie obiektu i/lub w obszarze danego lokalu handlowego. Oznacza to jedną osobę na 15 metrów kwadratowych powierzchni całej galerii oraz jedną osobę na 15 metrów w danym sklepie.

Będą wydawane komunikaty przez system dźwiękowy, systemy audiowizualne i inne systemu komunikacji z klientem na terenie galerii handlowej dot. zachowania odległości między kolejnymi osobami, unikania skupisk ludzi, noszenia osłon ust i nosa oraz przestrzegania zasad higieny

Wymagane jest utrzymanie odległości społecznej przynajmniej 2 metry pomiędzy klientami galerii handlowej.  W sklepach na terenie galerii lub centrów handlowych muszą być zainstalowane możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach.

Klienci mają obowiązek noszenia w sklepach rękawiczek jednorazowych lub rękawiczek foliowych zapewnionych przez operatora danego sklepu. Istnieje też obowiązek zasłaniania ust i nosa.  Zgodnie z wytycznymi klienci powinni też mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu, ewentualnie w automacie do zakupu maseczek.

Wedle wytycznych stworzone mają być wydzielone strefy gastronomiczne z widoczne, fizyczną barierą oddzielającą. Obowiązywać będzie zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów w przestrzeni komunikacyjnej.

Wytyczne regulują także zasady parkowania. Zgodnie z nimi klienci są zobligowani do parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości do zachowania dystansu przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów.

Zarządzający galerią handlową muszą zapewnić dokładne czyszczenie środkami chemicznymi toalet przynajmniej cztery razy dziennie oraz informować klientów o konieczności ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach aby umożliwić zachowanie bezpiecznych odległości.

Wytyczne mówią też o codziennej, regularnej przynajmniej dwukrotnej w ciągu dnia dezynfekcji drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej oraz regularną, nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekcję powierzchni dotykowych infrastruktury wspólnej: klamek, poręczy, blatów.

 

źródło: pap/iar/polsatnews

Zostaw komentarz