85 views 6 min

0

Komentarzy

Uchwalono ustawę o zmianach w sądach. Odrzucono ponad 80 wniosków opozycji

- Grudzień 22, 2019

Uchwalono ustawę o zmianach w sądach. Odrzucono ponad 80 wniosków opozycji

 

Pierwsze czytanie, całonocna sejmowa komisja, drugie czytanie i w końcu głosowanie. 20 grudnia  po ekspresowym tempie prac  – Sejm uchwalił  nowelizację ustaw sądowych, która przewiduje m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Za ustawą – nazywaną przez opozycję “represyjną” – zagłosowało 233 posłów PiS.

 

Trzy czytania w ponad 24 godziny

 

19 grudnia  odbyło się pierwsze i drugie czytanie projektu, po 10-godzinach posiedzenia w nocy komisja sprawiedliwości i praw człowieka przyjęła 22 poprawki zgłoszone przez PiS i odrzuciła ponad 80 poprawek zaproponowanych przez posłów opozycji.

 

20 grudnia za nowelizacją ustawy o sędziach głosowało 233 posłów, przeciw było 205, a 10 wstrzymało się od głosu, nie głosowało – 12.  Teraz uchwaloną przez Sejm ustawą zajmie się Senat. Po zgodzie obu izb lub odrzuceniu przez Sejm “weta Senatu” decyzję w jej sprawie podejmie prezydent RP.

 

Przyjęcie nowelizacji poparli wszyscy obecni na sali posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości, czyli 233. Dwoje posłów tego klubu nie głosowało. Wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie klubu Konfederacji – 10 osób – wstrzymali się od głosu. Jeden poseł tego klubu nie wziął udziału w głosowaniu.

 

Posłowie pozostałych klubów głosowali przeciwko nowelizacji: 130 posłów klubu Koalicji Obywatelskiej (czworo nie wzięło udziału w głosowaniu), 46 posłów klubu Lewica (troje nie głosowało), 28 klubu Kukiz’15-PSL (dwóch nie głosowało) oraz poseł niezrzeszony Ryszard Galla. Posłowie Konfederacji wstrzymali się od głosowania, jeden z nich nie głosował.

 

 

W  sprawie nowelizacji ustaw sądowych zaareagowała Komisja Europejska, wzywając  “o wstrzymanie prac nad projektem posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji”. Przed głosowaniem apel w tej sprawie do przedstawicieli polskich władz, w tym prezydenta i premiera, skierowała wiceszefowa KE Viera Jourova.

 

“Chciałbym wyrazić satysfakcję z tego faktu, że ustawa, która ma przeciwdziałać chaosowi, anarchii i niejasnościom związanym z kwestionowaniem statutu sędziów została uchwalona” – powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

 

“Senat z najwyższą starannością będzie starał się, w statutowym, regulaminowym czasie 30 dni, przeprowadzić cały proces legislacyjny, łącznie z zasięgnięciem opinii Komisji Weneckiej oraz ekspertów zagranicznych, jeżeli będzie to potrzebne.Tu nie będzie obstrukcji, wykorzystamy cały pakiet możliwości, konsultacji, tak aby finalnie stanowione przez Senat prawo odpowiadało interesom Polski ” – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

 

 

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy?

 

 

Zgodnie z nowelą rzecznik dyscyplinarny będzie mógł podjąć i prowadzić czynności w każdej sprawie dotyczącej sędziego.  Z kolei na świadka, który bez usprawiedliwienia nie stawia się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego, będzie można nałożyć karę do 3 tys. zł, co nie wyklucza wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

 

Nowela poszerza też kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnienia do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Rozstrzyganie tych spraw będzie należało wyłącznie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Izbie Dyscyplinarnej SN przekazane zostało uprawnienie do rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetów sędziów i prokuratorów. Obecnie sprawy te rozpatruje właściwy miejscowo sąd dyscyplinarny.

 

Nowelizacja wprowadza też zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia SN. W przypadku problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu planowanej procedury do ważności wyboru wymagana będzie obecność 32 sędziów SN.

 

Przyjęte przepisy nie dopuszczają także do kwestionowania umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych przez Sąd Najwyższy. Zabrania też dokonywania oceny zgodności z prawem powołania sędziego na urząd i jego uprawnień przez SN lub inny organ władzy.

 

Nowelizacja ma wejść w życie po siedmiu dniach od jej ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów dot. sądów administracyjnych, które nabiorą mocy obowiązującej po trzech miesiącach od ogłoszenia.

 

 

źródło: pap/polsatnews/tvp info/ tvn24/wp

fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

 

Zostaw komentarz