106 views 2 min

0

Komentarzy

I Kongres – Stowarzyszenie „Światowy Kongres Polaków”

- Wrzesień 19, 2017

I Kongres
Stowarzyszenie „Światowy Kongres Polaków”

Z A P R A S Z A
na
I Światowy Kongres Polaków
S T R A T E G I A D L A P O L S K I PONAD PODZIAŁAMI

w dniu 3. 11. 2017 r.

w Zamku Królewskim w Warszawie

Plac Zamkowy 4

Program

Program Kongresu

Godz. 10.30

Otwarcie przez adw. Stefana Hamburę, prezesa Światowego Kongresu Polaków

Przemówienia zaproszonych Honorowych Gości

11.00 – Panel 1

Strategia dla Polski a międzynarodowa współpraca Polaków, jako dźwignia rozwojowa

Maria Olsson, Przewodnicząca Rady Fundacji Polonia Gospodarcza Świata

dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Sędzia Urszula Klejnowska, Departament Spraw Cywilnych Ministerstwo Sprawiedliwości

dr Irena Kleniewska, adiunkt Uczelni Łazarskiego, prezes Zakładu Wydawnictw i Usług Prawniczych JURYSTA
,

12.00 – Panel 2

Status Polaków na świecie

Moderator adw. Stefan Hambura, prezes Światowego Kongresu Polaków

dr hab. Hanna Hanna Krajewska, Polska Akademia Nauk

adw. Marek Czernecki, wiceprezes Światowy Kongres Polaków

Bożena Łojko, Prezes Fundacji „Zerwane Więzi

dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków”, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników

mec. Joanna Modzelewska, wiceprezes Stowarzyszenia Światowego Kongresu Polaków

13.00 Obiad

14.00 – Panel 3

Strategia reformy edukacji a reforma kształcenia i doskonalenia prawników

Moderator dr Małgorzata Gałązka – Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

dr Jarosław Gowin, Minister Szkolnictwa Wyższego

dr Wolfgang Heusel, dyrektor Europejskiej Akademii Prawa w Trier

prof.dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego

Maria Ślązak, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników

prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Uniwersytet Rzeszowski
15.00 – Panel 4

Program „Mieszkanie Plus” i budownictwo mieszkaniowe, jako koło zamachowe gospodarki – zmiany prawa mieszkaniowego i spółdzielczego

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa

dr Krystyna Krzekotowska, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, kierownik Studiów Podyplomowych Uczelni Łazarskiego, Zarządzania, Pośrednictwa i Wyceny Nieruchomości

Grzegorz Okoński, Dyrektor Biura Polityki Mieszkaniowej Urzędu m. st. Warszawy

Jerzy Krzekotowski, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Ekologii

Andrzej Półrolniczak, prezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce

Dyskusja i podsumowanie

Zostaw komentarz