96 views 6 min

0

Komentarzy

III Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa

- Sierpień 15, 2018


III Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa
W dniach 18/19 października 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, przy ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5 w ramach projektu pn. „Polsko-Niemiecka Unia Regionów/Internacjonalna Unia Regionów” odbędzie się III edycja międzynarodowej konferencji gospodarczo-naukowej.
Wydarzenie zawiera akcenty obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, które świętować chcemy wraz z uczestnikami konferencji, przyszłymi partnerami z różnych regionów świata w koncepcji „100 Regionów na 100-lecie”. Inicjujemy współpracę między regionami w różnych częściach świata, pokazujemy Polskę, potencjał naukowo-gospodarczy i piękno regionów, akcentujemy tę szczególną datę.

Konferencja odbywa się pod hasłem „100 Regionów na 100-lecie – Łączymy międzynarodowy biznes, naukę i samorządy”

Jubileusz odzyskania niepodległości – szczególnie dla Polonii i Polaków za granicą – to impuls angażowania się w promocję polskich regionów, budowę prestiżu Polski wraz z potencjałem naukowym, biznesowym i inwestycyjnym otwartym na międzynarodową współpracę.

Wydarzenie realizowane jest przy kooperacji polskich instytucji pozarządowych z przedsiębiorstwami z Niemiec i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, reprezentowanych przez polonijne środowiska gospodarcze oraz z udziałem przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, świata nauki i przedsiębiorców z Polski, Republiki Federalnej Niemieci innych krajów.

Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli władz/agencji rządowych/ samorządowych, organizacje okołobiznesowe, świat nauki, ale przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Konferencja będzie miejscem dialogu i współpracy biznesu, nauki z administracją samorządową z innych regionów świata oraz platformą do międzynarodowych kontaktów oraz spotkań z ekspertami z kraju i zagranicy.

Konferencja służy prezentacji wybranych regionów z Polski, Niemiec i partnerskich krajów świata, wymianie kontaktów biznesowych i naukowych różnych dyscyplin zajmujących się problematyką rozwijania nowoczesnych technologii dla przemysłu. Inicjatywie przyświeca wymiana praktycznych rozwiązań oraz transfer innowacyjnej i praktycznej wiedzy, która ma być pomocna w codziennych wyzwaniach jakie stają przed przedsiębiorcami i naukowcami w ich ekspansji zagranicznej.

Konferencja będzie miała za zadanie pokazywanie jak w ramach dobrych praktyk przełamywać bariery szerokorozumianej współpracy regionalnej oraz jakie modele współpracy stosować, ażeby nie były tylko „wirtualną współpracą”, a przekładały się na korzyści dla rozwoju przedsiębiorczości i społeczności lokalnych.

Celem konferencji jest także intensyfikacja aktywnej współpracy polskich województw z niemieckimi landami oraz z innymi regionami świata z udziałem „Polonijnych Łączników”.

Z polonijnym biznesem możemy tworzyć nową jakość współpracy regionalnej polskich województw, niemieckich landów oraz interesariuszami z innych regionów świata z korzyścią dla przemysłu i nauki, ułatwiając tym samym kooperację dla małej, średniej i dużej przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy biorący udział w konferencji uzyskają wiedzę m.in. jak przedstawiają się możliwości ekspansji zagranicznej przy wykorzystaniu potencjału polonijnego, jak realizować wspólne polsko-niemieckie projekty innowacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jak wdrożyć nowe skuteczne polsko-niemieckie modele współpracy biznesowej, naukowej i pozaunijnej z korzyścią dla budowania europejskiej wspólnej przewagi gospodarczej w świecie.

Konferencja będzie dotyczyła prezentacji i konsultacji w zagadnieniach min. takich jak:

wsparcie działalności polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw za granicą, min. w Niemczech, regionie MENA (Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki), Wietnamie, Kurdystanie, Iranie, Turcji i innych
program wsparcia partnerstwa niemiecko-polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach wspólnej realizacji nowatorskich przedsięwzięć – korzystanie ze wsparcia finansowego w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki oraz Ministerstwa Rozwoju
doświadczenia i propozycje krajowej i zagranicznej międzyregionalnej współpracy regionu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg
kooperacja z krajami arabskimi na bazie doświadczeń i współpracy ze światowymi organizacjami i koncernami, min. IDA, ASTM, Rolls Royce Mitsubishi Heavy Industry
prezentacji projektu „Polsko-Niemiecka Unia Regionów/Internacjonalna Unia Regionów” i dyskusji o projekcie z udziałem polsko- niemiecko-polonijnego zespołu
biznesowe spotkania branżowe dla polskich i niemieckich przedsiębiorstw
dofinansowanie na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców
współpraca gospodarki, nauki i samorządu dla aktywnego rozwoju innowacyjności.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
i Związek Banków Polskich

Patronat medialny:
PAP
Chemia i Biznes
PepeTV
Konferencję relacjonuje
PepeTV Telewizja Polonijna o zasięgu światowym

Program Konferencji
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W razie dodatkowych pytań pomocą służą:

dr Grzegorz Biczak +48 605 640 587 (polski, rosyjski)
Bożena Rainczuk +49 (0) 4331 33627-0 (polski, niemiecki)
Daria Mak-Walther +49 5603 917044 (niemiecki, polski, rosyjski)
mgr.-fiz. Hans-Jürgen Hellberg +49 (0) 172 42 64 834 (niemiecki, angielski)
dr.-inż. Jürgen Schlüsing +49 (0) 174 460 3136 (niemiecki, angielski)
Anita Wojtkowska +971 563643213 (polski, angielski)

Zostaw komentarz