71 views 3 min

0

Komentarzy

Kolekcja Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki w Brukseli

- Sierpień 15, 2018

W brukselskiej Art Thema Gallery otworzy się wkrótce wystawa A View on V4 / Une vue sur V4 zorganizowana w ramach prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej. Ekspozycja, której kuratorem generalnym jest Peter Fertőszögi, zaprezentuje dzieła artystów z Czech, Słowacji, Polski i Węgier.
Zmiany wewnętrzne w Polsce, na Węgrzech i w Czechosłowacji w latach 1989-90 oraz przywrócenie systemu demokratycznego — umożliwiły krajom regionu Wyszehradu powrót do własnej historii, niezwykle osobnej i zawiłej. Okres transformacji i otwarcie granic z włączeniem pewnych trendów globalnych, zwróciły uwagę na wielką wagę współpracy regionalnej służącej budowie przyszłości, przy jednoczesnym podsumowaniu i wyciągnięciu wniosków ze wspólnej przeszłości, sięgającej co najmniej tysiąca lat wstecz.

W ostatnich dziesięcioleciach podjęto kilka prób przedstawienia dorobku sztuki współczesnej krajów grupy V4. Jednak tak wszechstronna jej prezentacja ma charakter bezprecedensowy. Współpraca między naszymi krajami nie ogranicza się jedynie do sfery polityki i gospodarki, obejmuje także wartości kulturowe idei wyszehradzkiej, co podkreśla ta wystawa.

W ramach prezydencji V4, Węgry podejmują próbę stworzenia pomostu pomiędzy naszym regionem a Brukselą i — poza dotychczasową współpracą polityczną i gospodarczą — pragną podkreślić walor wspólnoty w dziedzinie życia kulturalnego.

Polską odsłonę wystawy, na której znajdzie się wybór prac z kolekcji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, reprezentuje wybór dzieł trzech pokoleń wybitnych artystów prezentujący główne trendy pojawiające się w polskiej sztuce w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat. Wśród nich: abstrakcja geometryczna (Stażewski, Winiarski, Gierowski, Jarnuszkiewicz), wątki surrealistyczne (Rosenstein, Nowosielski, Chrostowska), sztuka stanowiąca komentarz do otaczającej rzeczywistości (Jurry Zieliński, Gruppa, Klaman, Maciejowski, Bogacka), inspirowana przemianami lat 90. (Libera, Maciejowski, Macuga) i przedstawiciele młodszego pokolenia (Zawadzki, Matecki). Kuratorskiego doboru prac z kolekcji Zachęty dokonała Małgorzata Bogdańska, kierownik działu zbiorów galerii.

Wystawę można oglądać do 22 marca 2018.

preview wystawy: 19 lutego 2018, godz.18

otwarcie: 20 lutego 2018, godz. 18

miejsce: Galeria Art Thema, Rue de la Madeleine 51, 1000 Bruksela

czas trwania wystawy: 20 lutego – 19 marca 2018

kraje uczestniczące: Czechy, Polska, Słowacja, Węgry

kurator generalny: Peter Fertőszögi

kuratorka ze strony Zachęty: Małgorzata Bogdańska

Źródło: Ambasada RP W Brukseli
Telewizja Polska
Telewizja Polonijna
Telewizja Internetowa
PepeTV

Zostaw komentarz