62 views 6 min

0

Komentarzy

100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

- Sierpień 15, 2018

Równolatek II Rzeczypospolitej. O Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Instytucie Polskim w Wiedniu

W czwartek, 15 lutego 2018 roku gościem Instytutu Polskiego w Wiedniu był ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który podczas spotkania z austriacką i polonijną publicznością przedstawił historię i misję Uczelni.

7 grudnia 2017 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W uchwale senatorowie podkreślili znaczenie Uczelni w dziejach Polski: „W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą”.

Decyzję Senatu o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przypomniał, witając gości, dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu Rafał Sobczak:

W tym tak szczególnym dla nas roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzimy jeszcze jedną szczególną rocznicę. To rocznica powołania do istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uczelni jakże ważnej dla naszego kraju. Uniwersytetu, który wychował wielu wybitnych polskich uczonych. Uczelni, na której wykładał Karol Wojtyła. KUL to świadectwo przywiązania naszego kraju do dziedzictwa chrześcijańskiego i tradycji patriotycznych.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w roku odzyskania przez nasz kraj niepodległości z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który był też pierwszym rektorem Uczelni. Od początków istnienia do dziś hasłem KUL wyznaczającym jego misję jest zawołanie: „Deo et Patriae” – „w służbie Bogu i Ojczyźnie”.

– Kim był założyciel Uniwersytetu? Należał on do pokolenia Polaków, których dzieciństwo i młodość upływały w trudnym okresie niewoli, ale którzy byli równocześnie szczęśliwymi świadkami odzyskania przez Polskę niepodległości. (…) Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski, korzystając z doświadczenia i wzorców najlepszych katolickich uczelni w Europie, stworzył koncepcję uniwersytetu katolickiego w polskich realiach. Miała ona szansę urzeczywistnić się dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu intelektualnemu i organizacyjnemu, wsparciu oraz działaniu uczonych i finansistów, a na koniec dzięki uchwale Episkopatu Polski z 1918 roku, powołującej do istnienia Uniwersytet Lubelski – piąty chronologicznie z utworzonych na ziemiach polskich – w mieście unii Wschodu z Zachodem – mówił podczas wykładu ks. rektor Dębiński.

Profesorem uczelni był św. Jana Paweł II Wielki, jej absolwentem kard. Stefan Wyszyński, tutaj studiował również bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Z KUL wywodzi się większość członków polskiego episkopatu; to tutaj powstała słynna Lubelska Szkoła Filozofii Klasycznej. Dzięki działaniu uniwersytetu wykształcono dziesiątki tysięcy inteligencji katolickiej. Na KUL w latach komunizmu trafiali ludzie, którzy z racji swych poglądów nie mogli studiować lub pracować gdzie indziej.

– Chociaż funkcjonowanie Uczelni w okresie PRL było przez komunistyczne władze tolerowane, to jednak Uniwersytet doświadczał ciągłych ograniczeń, a niekiedy otwartego prześladowania. (…) Dzięki nieugiętej postawie wspólnoty akademickiej Uniwersytet zachował swoją katolicką tożsamość i wewnętrzną wolność. Uczelnia wytrwała w wierności prawdzie, wierze katolickiej i tradycji narodowej – mówił ks. rektor Dębiński.

W czwartkowym spotkaniu w Instytucie Polskim udział wzięła udział ambasador Jolanta Róża Kozłowska oraz konsul generalny Aleksander Korybut-Woroniecki, przedstawiciele austriackiego środowiska akademickiego, m.in. Austriackiej Akademii Nauk, Filozoficzno-Teologicznej Szkoły Wyższej w St. Pölten (Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten) oraz Międzynarodowego Instytutu Teologicznego – Wyższej Szkoły Teologii Katolickiej w Trumau (Internationales Theologisches Institut – Hochschule für Katholische Theologie Trumau), Towarzystwa Austriacko-Polskiego, Międzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu, a także austriaccy i polscy duchowni.

Prezentację Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Polskim w Wiedniu poprzedziło otwarcie wystawy fotografii pt. „Faktura czasu“ autorstwa Leszka Mądzika – scenografa, reżysera, malarza i fotografa, a nade wszystko profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz założyciela Sceny Plastycznej KUL. Wystawę można oglądać w Galerii Instytutu Polskiego w Wiedniu do 29 marca 2018 roku.

Źródło: Instytut Polski w Wiedniu/ho Polskie Radio Dla Zagranicy

Zostaw komentarz