55 views 8 min

0

Komentarzy

Nowy system opłat za przejazd państwowymi autostradami. Jakie zmiany czekają kierowców?

- Czerwiec 3, 2021
Zmienia się system opłat za przejazd krajowymi autostradami. Prezydent Andrzej Duda podpisał
1 czerwca nowelizację
ustawy znoszącą bramki na państwowych drogach płatnych i wydłużającą okres przejściowy, kiedy równolegle miałby
działać nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i stary viaTOLL. Celem zmiany jest zwiększenie przepustowości i
ograniczenie zatorów w punktach opłat.
Przedstawiciele resortu finansów zapewniają, że rejestracja w nowym systemie e-TOOL jest krótkim i intuicyjnym procesem,
który będzie można przeprowadzić całkowicie online. Możliwa jest na stronie etoll.gov.pl oraz za pośrednictwem e-Urzędu
Skarbowego. Możliwa jest także rejestracja osobista w jednym z 200 Miejsc Obsługi Klienta, dostępnych całodobowo. Z kolei
posiadaczom kart flotowych rejestrację i kompleksową obsługę rozliczeń zapewni dostawca karty.
Okres przejściowy dla użytkowników
Podczas rejestracji potrzebne będą następujące dokumenty:
profil zaufany/eIDAS lub dowód osobisty,
dla firmy – dokument potwierdzający upoważnienie do jej reprezentowania przez osobę rejestrującą,
dokument rejestracyjny pojazdu i dokument potwierdzający klasę emisji spalin (jeżeli nie jest zawarta w dowodzie
rejestracyjnym).
Z kolei podczas rejestracji przez dostawcę kart flotowych, może on poprosić o uzupełnienie niezbędnych informacji dotyczących
rejestrowanego podmiotu lub pojazdów. Przy czym każdy użytkownik zarejestrowany przez dostawcę kart flotowych ma również
możliwość zarządzania swoim kontem online poprzez Internetowe Konto Klienta (IKK). W tym celu powinien wskazać dostawcy
kart flotowych dane osób, które mają mieć dostęp do IKK w systemie e-TOLL.
Szczegółowy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych podczas rejestracji znaleźć można na stronie
etoll.gov.pl.
Pamiętać trzeba, że dla użytkowników zaplanowano okres przejściowy, w którym będą równolegle działać oba systemy –
viaTOLL oraz nowy e-TOLL. Data wygaszenia sytemu viaTOLL, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o drogach
publicznych to 1 lipca 2021 r., termin jednak może zostać wydłużony do 30.09.2021 r., a ostatecznie czas trwania okresu
przejściowego będzie zależny od daty wejścia w życie nowelizowanych przepisów.
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta
Internetowe Konto Klienta systemu e-TOLL pozwoli na:
rejestrację online (metody uwierzytelnienia: Profil Zaufany, mObywatel, login i hasło),
zarządzanie danymi i usługami e-TOLL w jednym miejscu,
wniesienie opłaty metodami pre-pay i post-pay,
pełne zarządzani usługami online,
zgromadzenie wszystkich dokumentów finansowych w jednym miejscu,
wykorzystanie szybkich płatności online,
automatyczne powiadomienia o wymaganych płatnościach,
komunikację z Poborcą Opłaty,
ustawienie różnych poziomów uprawnień dla użytkowników, np. administrator, księgowy, kierowca,
pełne zarządzanie pojazdami zarejestrowanymi w trybie online.
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które będzie
wspierać użytkowników w procesie rejestracji w systemie oraz udzielać informacji. Infolinia działa całodobowo w języku
polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Użytkownicy mogą korzystać z pomocy konsultantów pod numerami telefonów:
800 101 101 – numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce,
+48 22 521 10 10 – numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy (opłata za
połączenie zgodna z cennikiem operatora).
Dodatkowo do dyspozycji jest adres mailowy kontakt@etoll.gov.pl. Pytania można przesyłać też formie korespondencji listownej
na adres Ministerstwa Finansów.
Dwa systemy rozliczeniowe
Nowy system przewiduje dwie metody płatności:
konto przedpłacone,
konto z odroczoną płatnością.
W ramach obu rozwiązań płatności można dokonać przez Internetowe Konto Klienta (IKK) lub aplikację mobilną e-TOLL PL
wykorzystując:
przelew bankowy,
kartę płatniczą,
kartę flotową,
płatność mobilną – BLIK, Pay-By-Link.
Konto doładować można również w Miejscu Obsługi Klienta:
kartą płatniczą,
kartą flotową,
gotówką.
Opłaty naliczane za przejazd automatycznie pomniejszają stan środków na koncie przedpłaconym użytkownika. Z kolei w
przypadku konta z odroczoną płatnością opłatę elektroniczną za przejazd uiszcza się po otrzymaniu noty obciążeniowej. Nota
obciążeniowa wystawiana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego (po zakończeniu pełnego miesiąca) z terminem płatności
14 dni od daty jej wystawienia.
Prawo wyboru dla aut osobowych
System e-TOLL jest obowiązkowy dla pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5
tony. W przypadku autobusów system jest obowiązkowy niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Będzie obowiązywał
na odcinku autostrady A2 Konin-Stryków i na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica.
Każdy użytkownik pojazdu ciężkiego oraz autobusu, będzie mógł wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazywania
danych lokalizacyjnych w celu naliczenia i wniesienia należnej opłaty drogowej. Do wyboru ma:
aplikację e-TOLL PL na urządzenia mobilne,
urządzenie pokładowe (OBU – On-Board Unit), urządzenia takie będą do nabycia w sieci Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL lub
w sieci dystrybucji operatorów urządzeń pokładowych, którzy pozytywnie przeszli testy dopuszczające,
Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL), czyli wbudowany w pojeździe moduł GPS.
Natomiast od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną dwie możliwości opłacania przejazdu państwowymi odcinkami autostrad
przez użytkowników pojazdów lekkich:
zakup biletu autostradowego, np. na stacji benzynowej podając numer rejestracyjny pojazdu,
na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL),
analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich – m.in. z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji e-TOLL PL na urządzenia
mobilne dostarczonej przez Szefa KAS.
Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL
zostanie, jako opcja, wprowadzona w momencie uruchomienia systemu e-TOLL, czyli już w czerwcu 2021 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stawek opłat za przejazd
autostradą stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 zł, natomiast stawka
opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 2 (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony) wynosi 0,10 zł.
Źródło: pap/pr24.pl/prawo.pl
Zostaw komentarz