151 views 2 min

0

Komentarzy

PANEL II „Media polonijne jako kreator utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju”

- Wrzesień 12, 2023
PANEL II  „Media polonijne jako kreator utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju”

W ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel poświęcony roli mediów polonijnych w utrwalaniu polskiej tożsamości poza granicami kraju. Media, które kiedyś były jedynie źródłem informacji, obecnie nabierają większego znaczenia jako komentatorzy rzeczywistości. Podczas panelu dyskutowano o tym, jak media polonijne przyczyniają się do podtrzymywania polskości oraz jakie wyzwania stoją przed nimi w świecie globalnej komunikacji.

Jakub Dybek, dyrektor TVP Polonia, podkreślił, że media polonijne są ważnym narzędziem dla diaspory, które pomaga zachować polską kulturę i historię wśród pokoleń, które wychowują się poza Polską. Mirosław Ciunowicz z TVP Wilno podzielił się doświadczeniami z Litwy, wskazując na różnorodność Polonii i jej potrzeby. Teresa Sygnarek, reprezentująca Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, zwróciła uwagę na globalny zasięg polonijnych mediów, a Rajmund Klonowski z Federacji Polskich Mediów na Wschodzie podkreślił specyfikę działania mediów w krajach wschodnich.

Panel prowadzony przez Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, był okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących pracy mediów wśród Polonii. Dyskusja ukazała, że choć media polonijne stoją przed wieloma wyzwaniami, to jednocześnie mają niebywały potencjał w budowaniu silnej tożsamości polskiej za granicą.

Hasztagi: #MediaPolonijne #TożsamośćZaGranicą #PolskośćWMediach #TVPolonia #TVPWilno #PoloniaNaŚwiecie #NarracjaPolska #DziedziczakModeruje #ForumEkonomiczneKarpacz #PoloniaMedia #DiasporaWMediach #PolscyMedialiściZaGranicą #RolaMediówWPolonii

Zostaw komentarz