175 views 42 sec

0

Komentarzy

PANEL III „Edukacyjna oferta państwa polskiego dla młodzieży polonijnej”

- Wrzesień 13, 2023
PANEL III  „Edukacyjna oferta państwa polskiego dla młodzieży polonijnej”

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu miał miejsce panel dyskusyjny skoncentrowany na ofercie edukacyjnej państwa polskiego dla młodzieży polonijnej. Eksperci oraz reprezentanci różnych instytucji państwowych i edukacyjnych podkreślili znaczenie wsparcia rozwoju języka polskiego oraz edukacji polonijnej w kontekście zachowania tożsamości narodowej.

Jacek Janowiak z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego podkreślił kluczowe inicjatywy mające na celu promowanie języka polskiego i kultury wśród młodych Polonii. Sławomir Kowalski, reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przedstawił działania MSZ w zakresie współpracy z Polonią. Z kolei dr Zofia Sawicka z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej podkreśliła rolę programów wymiany oraz stypendiów dla młodzieży polonijnej. Małgorzata Kamińska, z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przedstawiła inicjatywy skierowane bezpośrednio do polskich szkół za granicą.

Panel, prowadzony przez Jana Badowskiego, podkreślił konieczność jednoczenia sił w celu zapewnienia młodzieży polonijnej dostępu do edukacji na najwyższym poziomie, której celem jest również pielęgnacja polskiej tożsamości i kultury.

#EdukacjaPolonijna #TożsamośćPolonijna #JęzykPolskiZaGranica #WsparcieEdukacyjne #PolskaEdukacja #MłodzieżPolonijna #ForumEkonomiczneKarpacz #OchronaTożsamości #IRJP #MSZdlaPolonii #NAWAEdukacja #ORPEG #BadowskiModeruje #EdukacyjnaInicjatywaPolski

Zostaw komentarz