56 views 3 min

0

Komentarzy

Pepe Info: I. Konferencja Polsko-Szwajcarskiego Instytutu Kultury i Edukacji w Bazylei

- Październik 26, 2023
Pepe Info: I. Konferencja Polsko-Szwajcarskiego Instytutu Kultury i Edukacji w Bazylei

I. Konferencja Polsko-Szwajcarskiego Instytutu Kultury i Edukacji w Bazylei: Budowanie Mostów Kulturowych

I. Konferencja Polsko-Szwajcarskiego Instytutu Kultury i Edukacji to niezwykłe wydarzenie, które narodziło się z pasji i zaangażowania trzech inspirujących kobiet: Gosi Kubat, Anity Pachy oraz Eweliny Pace. Te przedsiębiorcze osoby, zafascynowane polską kulturą, językiem i edukacją, postanowiły wspólnie założyć Instytut Kultury i Edukacji, który ma na celu promowanie języka polskiego, budowanie tożsamości kulturowej oraz wspieranie działań artystycznych Polaków w Szwajcarii.

Głównym celem Instytutu jest nie tylko rozwijanie języka polskiego, ale także promowanie różnorodnych działań artystycznych i kulturalnych, które pozwalają Polonii w Szwajcarii zachować silny związek z polską tradycją i kulturą. Istnieją także plany utworzenia wielopoziomowego centrum edukacyjnego, które ma wspierać naukę języka polskiego i upowszechnianie kultury polskiej w Szwajcarii.

Konferencja Polsko-Szwajcarskiego Instytutu Kultury i Edukacji stanowi doskonałą okazję do przyciągnięcia ekspertów w dziedzinie edukacji i kultury, a także osób zainteresowanych polską kulturą i językiem. To miejsce, gdzie można nawiązać kontakty i wymieniać doświadczeniami pomiędzy edukatorami, pedagogami, nauczycielami języka polskiego oraz innymi osobami zaangażowanymi w promocję kultury polskiej.

Pierwsza konferencja skoncentrowała się na temacie “Wielojęzyczność i język polski”. Był to początek inicjatywy, która ma na celu zjednoczenie wszystkich osób związanych z edukacją, językiem i kulturą polską w Szwajcarii, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania.

Jednym z unikalnych aspektów działań Instytutu jest dążenie do utworzenia centrum edukacyjnego obejmującego każdy poziom nauczania języka polskiego. To ma sprzyjać promocji ekspertów z różnych dziedzin edukacyjnych i tworzeniu współpracy między różnymi placówkami związanymi z Polską oraz osobami zaangażowanymi w projekty edukacyjne i pedagogiczne.

Ta inicjatywa nie tylko służy rozpowszechnianiu języka polskiego, ale także promowaniu kultury i dziedzictwa polskiego w Szwajcarii. Ponadto, ma na celu budowanie silnej społeczności osób zainteresowanych edukacją, kulturą i językiem polskim, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do jeszcze mocniejszego rozwoju polskiego dziedzictwa w Szwajcarii.

#SylwiaPlonka
#PolskoSzwajcarskiInstytutKultury
#BudowanieMostówKulturowych
#EdukacjaPolonijna
#JęzykPolski
#KulturaPolska
#Szwajcaria
#KonferencjaEdukacyjna
#Polonia
#DziedzictwoPolskie

 

Zostaw komentarz