105 views 40 sec

0

Komentarzy

Pepe Info Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi w obozie Dachau

- Sierpień 19, 2023
Pepe Info Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej ojcu Marianowi Żelazkowi w obozie Dachau

W niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau, odsłonięto tablicę pamiątkową dedykowaną ojcu Marianowi Żelazkowi,
duchownemu z Wielkopolski, który dwukrotnie znalazł się więziony w tym obozie, a wcześniej był osadzony w Forcie VII w Poznaniu.

Po wojnie, ojciec Żelazek poświęcił swoje życie niesieniu pomocy innym. Tablica, informująca zwiedzających w języku polskim i angielskim,
przypomina o wartościach, którymi kierował się ojciec Marian, mówiąc “Nie jest trudno być dobrym, trzeba tylko chcieć”.
Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, podczas uroczystości podkreślił znaczenie tego wydarzenia.

Tablica jest efektem współpracy między Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych,
Polską Prowincją Misjonarzy Werbistów oraz Biurem Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu,
a finansowanie zapewnił Konsulat Generalny RP w Monachium. Film przedstawia życie ojca Mariana,
który po wojnie poświęcił swoje życie pracy wśród trędowatych w Indiach,
za co był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

#OjciecMarianŻelazek #TablicaPamiątkowa #Dachau #FortVII #Poznań #PrezydentJaśkowiak #Wartości
#NiesieniePomocy #MisjonarzeWerbistowie #IPNPoznań #KonsulatRPwMonachium #Historia
#Humanitaryzm #Noblista #PamięćNarodowa #Wojna #ObózKoncentracyjny #PomocInnym
#PracaWDuchuHumanitaryzmu #WartościŻycia #Trędowaci #Indie #SzpitalDlaTrędowatych
#PowiedzenieOjcaMariana #PolskiDuchowny #PolskaHistoria #ZasługiDlaLudzkości
#NagrodaNobla #PamięćOBohaterach

Zostaw komentarz