89 views 4 min

0

Komentarzy

Pod wpływem pandemii zakupy spożywcze robimy rzadziej, ale większe

- Sierpień 30, 2021
Pandemia wpłynęła na sposób, w jaki Polacy realizują zakupy spożywcze. Połowa badanych
przyznaje, że robi większe zakupy za jednym razem, a 36 proc. kupuje w sklepach spożywczych
rzadziej – wynika z badania zleconego przez firmę doradczą CBRE.
Sektor spożywczy okazał się odporny na pandemię. Z danych Euromonitor International wynika, że w
2020 r. sprzedaż w branży spożywczej spadła tylko o 0,9 proc. rok do roku, podczas gdy całkowita
sprzedaż detaliczna zmalała w tym czasie o 6,7 proc. W poprzednich latach branża spożywcza rosła
w tempie średnio 2,7 proc. rok do roku.
– Prognozy sprzedaży artykułów spożywczych na kolejne lata są pozytywne. Zakładany jest
wzrost średnio o 2,5 proc. rocznie w latach 2021-2025 – zaznaczyła szefowa sektora
handlowego w CBRE Magdalena Frątczak.
Dyskonty i sklepy osiedlowe
Z badania zleconego przez CBRE wynika, że pandemia wpłynęła na zmianę nawyków zakupowych
Polaków, co potwierdza 44 proc. respondentów. Przede wszystkim przyczyniła się do tego, że zakupy
robimy rzadziej, ale za to większe. Dotyczy to 51 proc. spośród osób, które zmieniły sposób zakupu
żywności. 36 proc. konsumentów robi zakupy rzadziej. 22 proc. ankietowanych przyznało, że w
pandemii częściej kupuje on-line. Dodatkowo co piąty konsument przyznaje, że aktualnie robi zakupy
głównie w dyskontach, a 11 proc. wybiera najczęściej osiedlowe sklepy.
Zdecydowana większość Polaków (87 proc.) wskazuje, że na żywność wydaje do 1000 zł miesięcznie.
Spośród nich 44 proc. przeznacza w swoim gospodarstwie domowym do 500 zł miesięcznie na
zakupy spożywcze, natomiast 43 proc. ankietowanych wydaje pomiędzy 500 zł a 1000 zł na osobę.
Tylko 13 proc. klientów przeznacza na żywność wyższe kwoty.
Większość z badanych nie zauważyła, żeby wydatki na zakupy spożywcze w pandemii wzrosły (71
proc.). Na wyższe wydatki wskazało 19 proc. konsumentów, a co 10 osoba je ograniczyła.
Spodziewana jest stabilizacja
Według CBRE w ostatnich latach (2016-2019) udział branży spożywczej w zestawieniu udziałów
sektora spożywczego i niespożywczego w całkowitej stacjonarnej sprzedaży detalicznej był stabilny i
kształtował się na poziomie 58 proc. W 2020 roku zwiększył się do 61 proc. jako efekt dwóch
czynników: dobrej kondycji sektora spożywczego pomimo niepewności na rynku handlowym oraz
tymczasowego spadku sprzedaży w innych branżach.
– Zmniejszenie obrotów w branżach niespożywczych wynikało m.in. z weryfikacji potrzeb w
nowych okolicznościach. Ograniczenie kontaktów społecznych, praca z domu czy brak imprez
okolicznościowych negatywnie wpłynęły na sprzedaż w branży modowej, a ograniczenia w
funkcjonowaniu restauracji i kawiarni, hoteli czy kin znacząco obniżyły obroty sektora
gastronomiczno-rozrywkowego. Te same czynniki spowodowały, że Polacy częściej
samodzielnie przygotowywali posiłki w domu, wcześniej zaopatrując się w produkty spożywcze
– tłumaczy Frątczak.
W 2021 roku spodziewana jest stopniowa stabilizacja udziałów w rynku wskutek wzrostu wyników
sprzedażowych innych branż handlowych – poinformował CBRE.
Źródło: pap,tvp3
A S
Zostaw komentarz