52 views 52 sec

0

Komentarzy

Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ

- Styczeń 12, 2018

Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ

Do nowo tworzonych grup
Polskiego Zespołu Folklorystycznego POLONEZ
w Darmstadt, Offenbach i Frankfurcie nad Menem
zapraszamy
młodzież i dzieci w wieku szkolnym (od 6 lat)
o predyspozycjach tanczno-wokalnych
oraz osoby dorosłe, byłych tancerzy, chórzystów
i muzyków zespołów ludowych w Polsce.
Poszukujemy osób wrażliwych
na piękno polskiego folkloru
i otwartych na świat, gotowych do jego poznawania
w trakcie licznych występów i warsztatów tanecznych
w Niemczech, Polsce i innych krajach.
DZIEŃ OTWARTY
w środę 31. stycznia o godz. 18:00 w Offenbach, Berliner Str. 274 oraz w piątek 9 lutego w Darmstadt, Jaeertorstr. 179

Zostaw komentarz