99 views 2 min

0

Komentarzy

Poradnik w PepeTV z Niemiec Ubezpieczenie chorobowe

- Sierpień 14, 2018
Poradnik w PepeTV z Niemiec Ubezpieczenie chorobowe

Poradnik w PepeTV z Niemiec Ubezpieczenie chorobowe

Od 2009 roku w Niemczech istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia chorobowego inaczej zdrowotnego tzw. Krankenversicherung. Dotyczy to również wszystkich Polaków, jako obywateli Unii Europejskiej, wykonujących pracę na terenie Niemiec, którzy nie są do tej pracy delegowani na podstawie zaświadczenia A1, czyli kiedy nie opłacają więcej składek na ZUS. Każdy Polak prowadzący własną działalność gospodraczą w Niemczech musi się ubezpieczyć na wypadek choroby.
Możemy się usamodzielnić w ten sposób, że będzie to nasza jedyna działalność główna – i wtedy w ciągu trzech pierwszych miesięcy mamy prawo do wyboru rodzaju ubezpieczenia chorobowego – albo będzie to działalność dodatkowa do pracy, którą dotychczas wykonujemy – wtedy jako pracownik już jesteśmy automatycznie ubezpieczeni przez naszego pracodawcę. W Niemczech mamy ustawowe, czyli tak jakby państwowe kasy chorych, podobnie działające jak nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i prywatne kasy chorych, które w Polsce nie istnieją. Jako osoba wyłącznie prowadząca działalność gospodarczą, czyli która nie podlega innemu ubezpieczeniu, mamy ten wybór, że możemy ubezpieczyć się również prywatnie. Oczywiście kosztuje to znacznie więcej niż kasa ustawowa, ale otrzymujemy w zamian luksusowy pakiet opieki zdrowotnej, bez czekania na terminy.

Prowadzi :
Anna Golan, LL.M.
Prawnik polsko-niemiecki
S&G Inkasso Köln
info@sg-inkasso.de
Gewerbe Ubezpieczenia obowiązkowe

#UbezpieczenieChorobowe #Niemcy #Krankenversicherung #Polacy #UniaEuropejska #Praca #ZUS #ZaświadczenieA1 #DziałalnośćGospodarcza #UbezpieczenieZdrowotne #WybórUbezpieczenia #DziałalnośćGłówna #DziałalnośćDodatkowa #UbezpieczeniePracownika #KasaChorych #UstawoweUbezpieczenie #PrywatneUbezpieczenie #NarodowyFunduszZdrowia #NFZ #OpiekaZdrowotna #PakietOpiekiZdrowotnej #LuksusoweUbezpieczenie #TerminyWizyt #KosztyUbezpieczenia

Zostaw komentarz