103 views 2 min

0

Komentarzy

Praca zdalna w Kodeksie pracy. Prezydent podpisał ustawę  

- Styczeń 31, 2023

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe do przepisów pracę zdalną. Ponadto pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość pracowników.

Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników oraz kontrolę obecności w organizmie środków działających, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Szczegóły mają być ustalone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.

Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w jego organizmie wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, albo zachodzi podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.

Identyczne regulacje wprowadzono w przypadku kontroli pracowników na obecność środków odurzających.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna, zgodnie z nowymi przepisami, może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienia należą do pracodawcy i pracownika.

Praca zdalna może być również wykonywana na polecenie pracodawcy m.in.: w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Pracodawca ma ponadto m.in. prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Kontrolę przeprowadza się w porozumieniu z pracownikiem w miejscu wykonywania pracy zdalnej w godzinach pracy pracownika.

 

/IAR

Zostaw komentarz