116 views 3 min

0

Komentarzy

Ta decyzja KE może kosztować Polskę miliardy!

- Lipiec 9, 2022

Komisja Europejska może kolejną decyzją spowodować szkody dla naszego kraju – chodzi o nawet miliard złotych rocznie. Tym razem na cel brane są tzw. aromatyzowane wkłady tytoniowe, do podgrzewaczy tytoniu. KE chce zakazać ich sprzedaży.

Wiele państw sprzeciwia się postępowaniu KE. Pytanie jednak, czy znajdą w sobie dość siły i odwagi, aby ratować krajowe budżety wbrew woli Komisji?

Komisja Europejska planuje zakazać „mentoli” jak najszybciej. Tempo wdrażania nowych przepisów budzi niepokój wielu środowisk. Prace nad projektem prowadzone są w grupie roboczej ds. tytoniu (podległej DG Sante), w której Polskę reprezentuje przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Szacunkowy udział mentolowych wariantów wkładów do podgrzewania sięga 70% całkowitej sprzedaży takich wyrobów w Polsce. Dla Ministerstwa Finansów przekłada się to w praktyce na około 1 miliard złotych utraconych wpływów rocznie z tytułu akcyzy i VAT-u na te produkty.

Wielu Polaków pamięta jeszcze, że to właśnie wolą organu UE wprowadzony został zakaz sprzedaży papierosów smakowych (Polska była jednym z liderów ich produkcji, a budżet na tym korzystał). Zakaz ten wszedł w życie po 4 latach od podjęcia decyzji w tej sprawie. W kwestii podgrzewaczy KE nie zamierza czekać tak długo. Planuje aktem wykonawczym ominąć nowelizowanie dyrektywy tytoniowej, a tym samym pominąć wolę państw członkowskich UE w tej sprawie.

– Wprowadzenie w dyrektywie zmian za pomocą aktu prawnego niższego rzędu, który nie przechodzi ścieżki legislacyjnej przewidzianej dla dyrektywy, jest sprzeczne z prawem – mówi prof. Elżbieta Chojna-Duch, była wiceminister finansów.

Tym bardziej, że czyni to KE, która powinna stać na straży prawa, praworządności w UE

Środowiska handlowe w Polsce są zbulwersowane taką postawą Komisji. – Dla biznesu byłyby to ogromne straty, bo obecnie około 70 proc. rynku, to właśnie warianty smakowe, w tym mentolowe, a co za tym idzie straciłby również budżet państwa. W trakcie spotkania podniesiono ryzyko strat w odniesieniu do założeń budżetowych na ten rok – oceniają Pracodawcy RP. Podobnego zdania są m.in. Polska Izba Handlu i Krajowa Izba Gospodarcza.

Część państw członkowskich, w tym Włochy, Grecja, Bułgaria, Cypr Słowacja, Czechy, Węgry złożyła pisemny protest przeciwko postępowaniu KE. Polska wyraziła zaniepokojenie, ale dotychczas nie zajęła formalnie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Problematyczne dla Polski decyzje Komisji Europejskiej nie są nowością. Pytanie, jak daleko może posunąć się KE w narzucaniu swojej woli – pod dowolnym pretekstem – państwom członkowski UE. I gdzie są granice uległości tych państw.

Zostaw komentarz