15 views 45 sec

0

Komentarzy

Wystawa „Gry sportowe” w Paryżu

- Lipiec 10, 2024

Instytut Polski w Paryżu, we współpracy z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, zorganizował wystawę „Gry sportowe”.

Tematem przewodnim była harmonia ciała i umysłu, inspirowana grecką kalokagathią oraz wpływem sportu na kulturę. Wernisaż zgromadził artystów i miłośników sztuki, oferując różnorodne artystyczne interpretacje sportu.

Źródło: TVP Polonia Kierunek Zachód
#InstytutPolski #WystawaGrySportowe #SztukaWspółczesna #ElektrowniaRadom #Kalokagathia #SportIKultura #HarmoniaCiałaIMysłu #Wernisaż #Artyści #MiłośnicySztuki #PolishInstitute #ContemporaryArt #SportAndCulture #ArtExhibition #BodyAndMindHarmony #GreekInspiration #ArtisticInterpretation
Zostaw komentarz