31 views 37 sec

0

Komentarzy

XIII Marsz Szlakiem Wojsk Sobieskiego

- Wrzesień 15, 2023

Trasa (długość ok. 15 km, czas przejścia ok. 5 godz.) prowadzi przez miejsca związane ze stanowiskami dowodzenia króla Jana III Sobieskiego i walkami wojsk polskich podczas Odsieczy Wiedeńskiej.
Uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy. Udział bezpłatny.
Można zabrać ze sobą prowiant (w trakcie wycieczki przewidziany jest czas na odpoczynek).
Uczestnictwo w Marszu umożliwia otrzymanie odznaki „Strażnik Pamięci Historycznej Polska – Austria 2023”.
Opis trasy znaleźć można w przewodniku Sławomir Iwanowskiego pt. Wędrówka szlakiem wojsk króla Jana III Sobieskiego 

Nie trzeba wcześniej zgłaszać udziału, wystarczy przyjść. Serdecznie zapraszamy wszystkich na wędrówkę z historią w tle!
Osoby, które chcą wcześniej zakończyć wędrówkę, mają taką możliwość – w pobliżu trasy Marszu znajdują się przystanki autobusowe linii 38A oraz 43A.

Organizator: Pismo Polonii Austriackiej „Polonika”. Tel. 00436641008298, e-mail: redakcja@polonika.at

 

Link do artykułu

 

#MarszPodWiedeń #OdsieczWiedeńska #KrólJanIIISobieski #PamięćHistoryczna #SzlakHistoryczny #PamiątkoweDyplomy #BezpłatnyUdział #WycieczkaHistoryczna #ProwiantNaTrasie #OdznakaStrażnikaPamięci #PrzewodnikSławomirIwanowski #WędrówkaZHistorią #Polonika #WspomnieniaHistoryczne #WycieczkaWiedeń #PoloniaAustriacka #WędrówkaZHistorią #OgólnodostępneWydarzenie #MarszHistoryczny

 

Źródło: www.polonika.at

Zostaw komentarz